Kreatinin može da se utvrdi samo laboratorijskim analizama krvi u urina, a jedan je od važnih faktora za proizvodnju energije u mišićima. 

Lekari preporučuju da kreatinin proverimo ako sumnjamo na bolest bubrega, a osobe koje boluju od dijabetesa treba da rade ovu analizu nekoliko puta godišnje.

Kreatinin je, inače, sporedni produkt metabolizma koji nastaje u našim mišićima. Bubrezi imaju ulogu da filtriraju te neželjene produkte i izbace ih kroz urin.

Referentne vrednosti

Nivoi kreatinina u krvi koji dostižu 2,0 mg/dl (150 μmol/l) ili više kod beba i 10,0 ili više kod odraslih mogu da ukažu na tešku bolest bubrega, potrebu za dijalizom i njegovo uklanjanje iz krvi.

Povišene vrednosti kreatinina

 Kao mogući uzroci povišene vrednosti kreatinina najčeće se navode:

  • Infekcija bubrega, može da nastane od lekova i toksina
  • Autonomne bolesti, kada dolazi do smanjenog protoka krvi kroz bubrege
  • Komplikacija dijabetesa

Nije opasno ako je kreatinin kratkoročno povećan. To možeda bude posledica dehidracije i pojačane fizičke aktivnosti u prethodnom periodu. 

Ukoliko ponovoljeno vađenje krvi pokaže visok nivo kreatinina obavezno posetite lekara.

Tekst: Lepa&Srećna