Trećina žena između 18 i 34 godine u Americi odluči da ugradi implante u grudi, a ovakvi podaci navode i lekare da sve češće upozoravaju na moguće posledice. Svaka žena koja nije zadovoljna svojim izgledom može, naravno, da ga izmeni prema svom nahođenju.

Međutim, da bi donela pravu odluku, treba i da bude upoznata sa glavnim karakteristikama ovog zahvata koji je vrlo invazivan. Tim pre što se standardi lepote vezuju na nedostižne i nerealne slike kakve se prikazuju na društvenim mrežama. Da bi se ostvario pun smisao slogana "moje telo, moj izbor", važno je da žena taj izbor načini tek pošto je potpuno informisana.

"Bolest implanta" je širok pojam koji u sebi obuhvata najrazličitije simptome koji se javljaju nakon operacije - počevši od osipa na koži, preko hroničnog umora pa do rane menopauze i autoimunih oboljenja. Mada nije baš jasno zašto do ove bolesti dolazi, pretpostavlja se da je uzrok reakcija tela na upalu.

implanti.jpg
Shutterstock  

Kontraktura kapsule je komplikacija koja se može desiti i nekoliko meseci posle operacije, ali i godinama nakon nje. Budući da je uvećanje grudi postignuto ubacivanjem dva strana tela u organizam, njegova prirodna reakcija je da formira ožiljno tkivo. Ako se ono stegne suviše jako oko implanta, grudi mogu da otvdnu ili se zategnu. Tada je moguće i da jedna dojka bude viša od druge. Oko dve trećine kontraktura se desi u roku od godinu do dve dana nakon operacije. Tada je neophodna nova intervencija.

Implant može da pukne bilo da je punjen silikonom ili slanim rastvorom. Grudi zbog toga promene oblik. Neophodna je operacija tokom koje će se očistiti čitav "džep" od prosutog sadržaja, da bi se zatim ugradio novi implant. Silikon može i da procuri u druge delove tela, a nekad je potrebna i mamografija da se utvrdi da li je implant u potpunosti pukao.

implanti 2-min.jpg
Shutterstock  

Jedna od najozbiljnijih posledica "bolesti implanta" je anaplastični limfom. To nije rak dojke, već vrsta non-Hodžkin limfoma. Najuočljiviji simptomi su uporan bol oko implanta i kontraktura kapsule. Osim vađenja implanta, potrebna je i hemoterapija i zračenje.

Simastija je još jedna od komplikacija. Nastaje kad se implanti pomere preko grudne kosti, pa dojke dodiruju jedna drugu. Tada se čini kao da žena ima jednu, a ne dve dojke. Ovo se obično dogodi ukoliko su implanti preveliki ili su široki za grudni koš žene. Tada je neophodna operacija i to komplikovanija od ostalih.

Tekst: Lepa&Srećna