Zaštita od krpelja počinje i pre izlaska iz kuće!

Tokom leta bi svi trebalo da izbegavaju boravak u visokoj travi na neuređenim površinama.

Takođe, savetuje se korišćenje repelenata (sredstava za odbijanje insekata), a ako znate da ćete biti u rizičnim delovima - šumi, gustoj livadi ili slično, najbolje je da nosite odeću sa sa dugim nogavicama i rukavima.

Po povratku iz prirode, obavezan je temeljni pregled cele površine tela, a posebno toplih i vlažnih mesta sa tankom kožom. Posebno se to odnosi i na decu!

Ako primetite prisustvo krpelja u koži, potrebno ga je stručno i bezbedno ukloniti (izvaditi) iz kože.

Ovo treba uraditi što pre pošto, iako verovatnoća prenosa infekcije nije velika, ona raste sa povećanjem dužine boravka krpelja u koži.

Krpelje bi trebalo uklanjati u zdravstvenoj ustanovi (primarna zdravstvena zaštita).

Mere u zdravstvenoj ustanovi - kako ukloniti sterilno krpelja sa kože

Sam krpelj, kao i područje oko njega se pre uklanjanja ne čiste i naročito ne premazuju alkoholom, etrom, uljima, sapunicom i drugim sredstvima!

Procedura je sledeća:

  • zdravstveni radnik nakon pranja ruku navlači rukavice za jednokratnu upotrebu
  • uzima sterilnu pincetu
  • hvata krpelja sto je moguće bliže površini kože za glavu

  • ravnomernim i laganim povlačenjem uklanja se krpelj (okretanje, zakretanje ili cimanje krpelja u bilo koju stranu samo povećava rizik otkidanja i ostanka dela rilice ili glave u telu ozleđenog)
  • nakon uklanjanja krpelja, mesto se čisti rastvorom alkohola
  • moguće je krpelja odneti na mikrobiološki pregled – rade pojedine veterinarske ustanove i neki privatnici
  • objasniti pacijentu da se u daljem toku ne daju lekovi (posebno ne antibiotici u kratkom trajanju 3-7 dana, kako se često savetuje)
  • potrebno je posmatrati mesto uboda te ako se u periodu od 5-30 dana javi okruglo pečatasto crvenilo promera preko 5 cm, tada je potrebno da se pacijent javi nadležnom infektologu radi određivanja terapije
  • u slučaju da nakon mesec dana nema promena na koži, može se uraditi serološko testiranje ELISA testom na IgM i IgG antitela
  • u slučaju pozitivnog nalaza (IgM) može se dati terapija doksiciklin 2x100 mg za odrasle, ili amoksicilin za decu u trajanju od 21 dan ili se pacijent može uputiti infektologu

Uklanjanje krpelja treba da se obavlja na nivou primarne zdravstvene zaštite, kao i inicijalno praćenje pacijenata. Tek u slučaju pojave simptomatologije ili potrebe konsultacije pacijenta treba upućivati na viši nivo zdravstvene zaštite.

Izvor: Institut za javno zdravlje Kragujevac

Mnogi vlasnici pasa i mačaka uvežbali su bezbedno vađenje krpelja svojim ljubimcima. U tu svrhu koriste se razne pincete a i pribor napravljen upravo za tu svrhu - "kartica" protiv krpelja i posebna "rašljasta" pinceta.