Kada se bolest poput raka dojke dogodi, pored značajne psihološke pomoći, podrške porodice i partnera, kao i šireg okruženja, veoma je važan i finansijski status pacijenta, kao i informisanost o dijagnozi i toku terapije.

Prema istraživanju The Invisible Woman, više obolelih žena je bilo zaposleno u 2019. godini u poređenju sa 2013. godinom (57% naspram 40% u 2013). Veliki udeo ovih žena (74% naspram 50% u 2013. godini) morao je da izvrši promene u svom radnom veku kao direktan rezultat njihovog stanja. 59% pacijenata iskusilo je pad prihoda domaćinstva kao rezultat raka dojke, što je slično nivou viđenom 2013. godine.

Takođe u ovom istraživanju 70% pacijenata reklo je da trpe psihološke ili fizičke probleme kao direktan rezultat promena u njihovoj finansijskoj situaciji u odnosu na 40% u 2013. godini. Tokom ankete o finansijskom statusu obolelih žena većina je rekla da su bile prinuđene da povećaju troškove kao direktan rezultat bolesti raka dojke - posebno u oblastima daljeg uzimanja lekova (56% naspram 51% u 2013.) i putovanja na lečenje odnosno preglede (44% naspram 52% u 2013.).

Uprkos naporima nadležnih institucija da obezbede terapije za sve kategorije pacijenata, nažalost, 2/3 žena u Srbiji koje žive sa metastatskom karcinomom dojke i dalje čeka inovativnu terapiju.

rak dojke finansijski problem
Shutterstock  

Ono što ovakvo istraživanje pokazuje jeste da je 75% pacijentkinja bilo prinuđeno da menja posao zbog dijagnoze, dok je 70% doživelo stres zbog promene finansijske situacije. 

Podrška i informacije 

Što se tiče stručne pomoći i informisanosti pacijentkinja, prema ovakvim istraživanjima najveći izvor podrške za 2/3 pacijenata jeste onkolog. Kao i 2013. godine, 21% pacijenata dobije podršku od drugih obolelih. Čak 76% (nasuprot 65% u 2013. godini) pacijentkinja je smatralo da bi bile bolje informisane ako bi njihov lekar imao više vremena za razgovor o dijagnozi, dok dve trećine smatra da će osećati manje strah zbog bolje informisanosti.

Izvor: Lepa&Srećna