U vreme materijalne krize sve je više ljudi koji prema novcu imaju kontroverzan ili negativan stav. Istovremeno ga žele i smatraju ga neophodnim, ali s druge strane smatraju da novac kvari ljude.

U osnovi ovog uverenja veoma se često krije i razlog što mnogi nemaju onoliko novca koliko im je potrebno.

Zato vam predstavljamo nekoliko važnih princpia iz knjige "Energija novca - Reiki izobilja" koju je napisala Margarita Milenković, poznati reiki master učitelj. Ukoliko ih sledite doneće vam sigurno više novca u dom... 

Princip želje

Važno je da znate za šta vam je novac potreban. Potrebno je da odredite koliko novca vam je potrebno na mesečnom ili godišnjem nivou i u vezi s tim poželjno je da jasno zamislite kako bi izgledao vaš život u izobilju.

Princip cilja

Potrebno je da odredite svoje materijalne ciljeve čije je postizanje uslovljeno novcem. Istovremeno je potrebno da budete svesni i svojih dubljih ciljeva koji se tiču sopstvenog postojanja i smisla života. Ne smete da dozvolite da vam materijalni ciljevi budu prvenstveni, već je važno da svoje ciljeve birate u skladu sa potrebama svoje duše, a ne ega.

Princip odluke

Budite odlučni u svojoj nameri da osetite život u bogatstvu, jer je to najznačajniji korak koji mora da napravi svako ko želi da stupi na stazu materijalnog blagostanja.

Princip misli

Jedan od osnovnih principa je da u svoj život privlačite ono o čemu najviše razmišljate. Ako imate strah od siromaštva, to znači da kod vas dominiraju misli o tome kako nećete imati novca, pa će vam se upravo to i desiti. S druge strane, ako verujete da ćete imati onoliko novca koliko vam je potrebno da zadovoljite sve svoje potrebe koje novac može da podmiri, onda ćete ga sigurno i privući u svoj život.

Princip osećanja

Isto kao što privlačite ono što mislite, tako privlačite i ono što osećate. Ako u vama dominiraju pozitivne emocije, dobre vibracije i osećaj radosti i sreće, nema sumnje da ćete u svoj život privlačiti sve ono što vam je potrebno.

Princip unapređenja sopstvenih sposobnosti

Koliko god da je bitno šta mislite i osećate, nećete mnogo postići ako izostaje poslednji korak - akcija. Zato je važno da ulažete u sebe i razvoj sopstvenih veština, talenata i potencijala, kao i da budete dovoljno kreativni da pronađete nove načine za zaradu.

Princip zahvalnosti

Zahvalnost je jedan od univerzalnih principa kojim privlačimo još više dobrog u svoj život. Uvek budite zahvalni za sve što imate, ali i za ono što nemate, jer je i to u skladu sa onim što vi jeste. Baš zato umesto da se žalite na to što nemate dovoljno novca, podsetite se da ga ipak imate u određenoj meri i budite za to zahvalni. Posmatrajte kako će se vaša finansijska situacija popravljati od trenutka kada se umesto na ono što nemate, fokusirate na ono što imate.

Tekst: Manja Perić Mitić