"Ne može se navesti nijedno drugo delo u istoriji srpske kulture koje bi odigralo veću ulogu kao prekretnica, kao polaganje temelja!" 

Ovim rečima opisao je Pavle Ivić, jedan od najznačajnijih srpskih lingvista druge polovine XX veka i akademik SANU, prvo izdanje Srpskog rječnikaVuka Stefanovića Karadžića čije se objavljivanje obeležava velikom izložbom u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu.

Izložba je glavna prateća manifestacija XVI Međunarodnog kongresa slavista otvorenog 20. avgusta 2018. godine, a posvećena je najznačajnijem delu srpske kulture, prvom izdanju Srpskog rječnika, objavljenom pre 200 godina.

Autori izložbe su dr Rajna Dragićević, profesor Katedre za srpski jezik Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Nenad Ivanović, saradnik Instituta za srpski jezik SANU. Recenzenti izložbe su akademik Predrag Piper i prof. dr Darinka Gortan Premk, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Obeležavanje godišnjice objavljivanja ovog ključnog dela srpske kulture kojim se utemeljuje savremeni srpski književni jezik predstavlja važan zadatak srpske nauke i kulture uopšte.

Srpska leksikografija na izložbi je predstavljena u tri prostorije. Prva prostorija namenjena je radu Vuka Karadžića na stvaranju prvog izdanja Srpskog rječnika i u njoj se nalaze Vukovi lični predmeti (fes, pero, mastionica, putna torba), hartije sa zapisanim rečima za Rječnik, kao i primerak Rječnika iz 1818. godine sa Vukovim beleškama na marginama pisanim njegovom rukom. Druga prostorija u galeriji namenjena je razvoju srpske leksikografije u 19. veku.

Tu se govori o radu Đure Daničića, Stojana Novakovića i Aleksandra Belića na sastavljanju srpskih rečnika. Treća prostorija posvećena je savremenim leksikografskim projektima i specijalnim rečnicima (npr. rečnici stranih i novih reči, asocijativni rečnici i dr.). Razvoj srpske leksikografije slikovito je prikazan na vremenskoj skali, na posebnom zidu.

Autor postavke je arhitekta Ozarija Marković Lašić, koja je poslednjih osam godina u dizajnu izložbi i muzejskih postavki jedan od najtraženijih autora. Uradila je dizajn 16 izložbi iza kojih stoje najvažnije nacionalne ustanove, u najnačajnijim institucijama i muzejima, od Galerije SANU, Galerije nauke i tehnike SANU, Arhiva Srbije, Narodne biblioteke, Muzeja primenjene umetnosti, Muzeja istorije Jugoslavije do stalnih postavki na Pravnom fakultetu, Ministarstvu spoljnih poslova i Valjevskom Arhivu. Među izložbama čiji je dizajn potpisala su „Dvesta godina srpske diplomatije, ”Muzejska postavka u Ministarstvu spoljnih poslova", „100 godina od I svetskog rata” u Arhivu Srbije, stalna postavka u Valjevu „Valjevska bolnica”, 60 godina Muzeja primenjene umetnosti, 70 godina od Holokausta u Srbiji. 

Izložba se će biti otvorena do 7. septembra 2018. godine.

Tekst: I. M.