U nedelju, 25. juna u Novosadskoj Sinagogi, a zatim u Beogradu 26. juna, biće izveden čuveni Bahov Magnifikat.

Koncert će se održati na velikoj sceni Kolarčevog Narodnog Univeriteta, pod upravom mladog maestra Stefana Zekića.

Hor Braća Baruh će zajedno sa gostima iz Nemačke, ansamblom Marienhajn, Jevrejskom kamernim orkestrom i solistima Narodnog pozorišta u Beogradu izvesti kantatu Magnifikat, čuveno delo najvećeg baroknog kompozitora - Johana Sabastijana Baha.

Njegovo delo sublimira sve težnje barokne epohe i do današnjih dana ostaje nepokolebljivi uzor i inspiracija svim narednim generacjama kompozitora. 

Magnifikat spada u najreprezentativnija dela njegovog opusa, a odlikuje ga raznovrsnost stilskih i kompozicionionih postupaka čiji se bogat dijapazon kreće od jednostavne monodije gotovo folklornog karaktera, pa sve do punog monumentalnog zvuka, visokog polifonog stila.