Beogradski sajam u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda objavio je konkurs za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije i adaptacije hala 7, 8 i 9, a ideja je da taj prostor bude pretvoren u savremeni konferencijski centar. 

Konkurs je na sajtu Društva arhitekta Beograda, a zadatak je da se osmili nova preraspodela i prenamena objekta u jedinstveni konferencijski centar, sa pratećim sadržajima. On će biti tako osmišljen da može da parira savremenim poslovnim centrima, a plan je da funkcioniše nezavisno od drugih delova sajma, kao dnevni poslovni centar za male i srednje kongrese, konferencije, sastanke, skupove, seminare, prezentacije i predavanja.

Zadatak projektanata je da najpre osmisle uređenje prostora ispred hala – kako bi se formirao svečani plato sa pratećim zelenilom, kao i uređenje zone za parkiranje. Glavni pristup halama treba da bude orijentisan ka novoprojektovanom platou. Zatim, treba da dizjaniraju nove fasade svih objekata i osmisle preraspodelu prostira. Konkurs obuhvata i rešenje enterijera uz prikaz izabranog nameštaja, opreme i rasvete.

Idejno rešenje treba da sadrži i procenu investicione vrednosti, po svim fazama. Važno je napomenuti da projektanti ne smeju planirati nikakve promene na gabaritu objekta.

Čuveni Bazar mogao bi da postane konferencijski centar, pa bi tako butike zamenile sale za seminare i sastanke i kongresna dvorana. Konferencijski centar će u svom sastavu imati foaje, svečanu salu, sale za sastanke, kafeteriju, zone za odmor, radni centar, izložbene prostore i prateći administrativni deo.

Foaje će biti tampon zona, odakle se posetioci usmeravaju dalje, a treba da bude pogodan i za postavke manjih autorskih izložbi. Svečana (velika) sala, planirana je za 500 korisnika, za kongrese i konferencije, veća predavanja, svečanosti, jubileje, bankete ili manje koncerte.

Rok za predaju radova je 4. novembar, a objavljivanje rezultata je 15. novembra 2016. Za učesnike su predviđene i nagrade. Više o konkursu možete pročitati na sajtu Društva arhitekate Beograda.

Tekst: Igor Conić

Izvor: Gradnja