Praznik Svetog arhiđakona Stefana obeležava se leti na dan 15. avgusta, kada su mošti ovog velikomučenika prenete na Sion i tu sahranjene. Kult svetog Stefana vrlo je razvijen u srpskom narodu i podignuto je više od 40 hramova sa njegovim imenom.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju prenos moštiju Svetog Stefana, prvog velikomučenika i današnji praznik nazivaju Svetim Stefanom letnjim ili Stefanom Vetrovitim. Kult svetog Stefana vrlo je razvijen u srpskom narodu i podignuto je više od 40 hramova sa njegovim imenom.

Mnogi srpski manastiri danas obeležavaju slavu ili preslavu, a među njima su i Manastir Hopovo, Lipovac, Banjska, Koporin, Lepenac, Slanci kod Beograda, manastir u Somboru. Pomen arhiđakonu Stefanu crkva daje četiri puta godišnje.

Srbi se Stefana Vetrovitog plaše, ali ga i poštuju da im vetar ne bi oduvao seno, slamu i doneo razne bolesti. Zato se veruje da se na današnji dan treba čuvati vetra. Primorci današnji praznik smatraju mornarskom slavom, jer im Stevan Vetroviti daje vetar za njihova jedra.

Molitva Svetom Stefanu Prvomučeniku

O, Sveti Velikomučeniče Hristov Stefane, koji si Boga proslavio svojim stradalnim moštima, ne zaboravi nas, koji kroz mnoge nevolje i iskušenja prolazimo, već se moli Mnogomilostivom Bogu da podari mir svetu, da udalji neprijatelja koji je ustao zbog Božijeg gneva, grehova naših radi.

Moli se, ugodniče Božiji, sa istim usrđem sa kojim si se molio za svoje ubice, da se od nas udalji gnev bezbožnika, i da Gospod odbrani nas, svoj novoizabrani narod, kako bismo tvojim molitvama bili spašeni i da bismo mogli hvaliti neizrecivu milost Božiju, i tebe veličali u vekove vekova. Amin.

Kako kaže biblijsko svedočanstvo, Sveti arhiđakon Stefan bio je, kao i dvanaest velikih apostola, nadahnut silom Duha Svetoga. Činio je mnoga čudesa, pomagao ljudima i sva njegova dobra dela pominju se u Svetom pismu Novog zaveta. U toj prvoj godini po stradanju i Vaznesenju Hristovom, Sveti Stefan je snagom svoje vere, svojih reči i dela podsećao na reči zakona i proroka Starog zaveta i dokazivao Jevrejima, svojim sunarodnicima, da su oni zaista ubili Mesiju, očekivanog toliko vekova.