Malinu je najbolje saditi od oktobra do aprila, pod uslovom da je zemljište pogodno za rad i da temperature nisu niske. Kako objašnjava inženjer poljoprivrede Svetlana Šućević, to se radi zato što se izdanci do proleća prime i počnu normalno da se razvijaju i rastu. 

KAKO SE SADI I GAJI ŽUTA MALINA: sve o negovanju zlatnih malina (SAVETI)

Sadnja maline može da se obavlja zrelim izdancima (jesenja i prolećna sadnja), ali je važno da se žile pre sadnje skrate za četvrtinu njihove ukupne dužine i zatim potope u razređenu kašastu smešu vode i jednakuh delova goveđe balege i ilovače uz dodavanje nekog dezinfekcionog sredstva npr. Previcur (0,25%) ili Benomil (0,1%). Izdanci maline se po pravilu sade na istu dubinu na kojoj su bili pre vađenja u matičnjaku, ali se u praksi zbog izvesnog sleganja zemlje, isti sade za 4-5 centimetara dublje.

Kliknite OVDE da pročitate nastavak teksta i da saznate koje su mere nege sadnica!

PageBreak

Sadnja se po pravilu obavlja po oblačnom vremenu, dok tehnika sadnje zavisi od nivoa pripreme zemljišta. Ukoliko je zemljište dobro pripremljeno sadnja može da se obavlja u brazde (što je u praksi najčešći slučaj). Ipak, ako je parcela lošije pripremljena kopaju se pojedinačne rupe za malinu dimenzija 20x20 centimetara, koje će omogućiti neophodnu dubinu i pravilan raspored žila sadnicama maline. Oblačno vreme je najpovoljnije za izvođenje sadnje, čija se tehnika izvođenja bitnije ne razlikuje od tehnike sadnje ostalih vrsta voćaka. Naime, posle sloja plodne zemlje, kojima se prekrivaju žile sadnice, nanosi se sloj zgorelog goveđeg stajnjaka u količini 1-2 kilogram po sadnom mestu i 0,1 kg NPK formulacije 8 : 16 : 22, a zatim se sadno mesto, uz lagano gaženje, potpuno prekriva zemljom.

KAKO SE SADE MALINE: 3 greške koje ne smete napraviti ako želite da malinjak lepo napreduje i dobro rodi (SAVETI)

Nakon sadnje, naročito ukoliko neposredno po sadnji postoji verovatnoća izostanka kišnihdana, svaka sadnica se zaliva sa 3-4 litra vode. Skraćivanje posađenih sadnica predstavlja poslednju radnju koju podrazumjeva tehnika sadnje. Ona se obavlja na 3-4 pupoljka, odnosno na dužinu oko 20 centimetara, a to se čini zbog boljeg prijema i stimulisanja veće vegetativne snage rasta budućih prirasta. Ako se sadnice jače skrate, lako se može desiti da ostavljeni pupoljci ne krenu, pa dolazi do sušenja, a ako se ostavi duže sa više pupoljaka, onda se opterećuju rodom, što takođe može dovesti do njegovog sušenja.

Izvor: Poljoprivredna stručna služba Srbije