Bart i Piter sarađuju od 1995. godine. Njihovi radovi prikazivani su u najpoznatijim časopisima u Belgiji i Holandiji, a tehničko znanje koje poseduju i poznavanje biljaka pomoglo im je da postignu veliki uspeh u poslu. Pored dizajniranja i implementacije običnih bašti, naročito u gradovima, oni se takođe bave i dizajniranjem krovnih vrtova. Imaju jedinstvenu filozofiju o uređenju spoljnih površina s naročitim afinitetom za urbane sredine. Uz bašte i krovne vrtove, bave se dizajniranjem platoa i parkova.

Svoju ljubav prema prirodi kao i talenat da stvore jedinstveno okruženje pretvorili su u divnu profesiju. Poseduju dva ateljea, od kojih se jedan nalazi u gradu jer u njemu rade, dok se drugi nalazi u prirodi, potpuno odsečen od spoljnog sveta u koji odlaze da uživaju u lepoti prirode i pronađu inspiraciju.

Ova dva dizajnera sade drveće gde god mogu, a kako sami kažu, u svom poslu mogu da rade šta god žele, bilo da je u pitanju stvaranje spektakularnih krovnih terasa ili učestvovanje u uređenju velikih gradskih površina poput parkova i trgova. Smatraju da je snaga prirode ono što im najviše pomaže u poslu i zato se trude da joj se oduže koliko god mogu.

Haverkamp i Kros nedavno su izdali i knjigu u kojoj prikazuju svoje najuspešnije radove i rešenja za vrtove i krovne terase u poslednjih nekoliko godina. Pogledajte njihove radove u galeriji slika.

U. K.

LepaiSrecna Lepa bašta je idealan dodatak vašem domu, ali šta kada živite u gradu? Belgijski dizajneri Bart Haverkamp i Piter Kros su odgovor na ovo pitanje pretvorili u svoj životni poziv.