Infekcija virusom korona kod velikog broja zaraženih praćena je i stomačnim problemima.

S obzirom na to da su leti inače česte stomačne viroze, vrlo je bitno da se razlikuju simptomi koju upućuju na infekciju COVID-19 od obične "prehlade stomaka" ili eventualnog trovanja.

Doktor Srđan Marković, gastroenterolog Kliničko-bolničkog centra Zvezdara, kaže da nije jednostavno napraviti razliku, ali da postoje izvesni znaci:

- Ukoliko je kovid 19 uzrok gastrointestinalnih tegoba, najčešće se javlja i povišena temperatura, respiratorne tegobe, malaksalost, gubitak čula mirisa. U slučaju običnog virusnog gastroenteritisa, ovi pridruženi simptomi ne postoje. Dakle, za razlikovanje je bitna klinička slika, epidemiološki podaci kao i dodatne dijagnostičke metode u slučaju sumnje na kovid 19.

Zasad se na COVID-19 o trošku države testiraju samo oni pacijenti koji imaju povišenu telesnu temperaturu, kašalj i bol u grlu.

Jer, što se tiče stomačnih problema, potrebno je da se sačekaju rezultati mnogobrojnih istraživanja da bi moglo pouzdanije da se kaže u kom procentu je zastupljena gastrointestinalna simptomatologija kod zaraženih virusom korona.

- Prema jednoj studiji, koja je obuhvatala 206 hospitalizovanih pacijenata sa lakšom kliničkom slikom u Vuhanu, njih 48 je imalo samo digestivne simptome, 69 je imalo digestivne i respiratorne simptome, a preostalih 89 samo respiratorne simptome - kaže doktor Marković.

- Pojedini radovi ukazuju na to da su neki pacijenti imali dijareju i mučninu pre pojave respiratornih tegoba.

Druga studija, koja je obuhvatila 1.099 pacijenata, ukazuje na to da je dijareja bila prisutna kod četiri odsto obolelih od kovida, a povraćanje kod pet odsto.

Poseban izazov za lekare koji su specijalisti za gastroeneterologiju su oboleli od inflamatornih bolesti creva.

- Pacijenti sa hroničnim inflamatornim bolestima creva mogu da imaju proliv koji je povezan i sa pogoršanjem bolesti, pa specijalista mora da bude obazriv prilikom postavljanja dijagnoze - ističe dr Marković i dodaje da još stvari treba posmatrati kroz prizmu kovida 19.

U slučaju da klinička slika i epidemiološki nalazi ukazuju na COVID-19, potrebno je da se uradi krvna slika, sedimentacija, CRP, fibrinogen, feritin, D-dimer, PCR test i rendgen srca i pluća.

- Ako pacijent ima samo akutni proliv, potrebna je analiza stolice - kaže dr Marković.

Terapija antibioticima takođe može da uzrokuje stomačne tegobe.

- Tada je reč o antibiotskom kolitisu, ali može biti i kolitis izazvan bakterijom klostridijom, pa je u vezi sa ovim bitna zaštita digestivnog trakta probioticima - kaže dr Srđan Marković.

Tekst: I. Kovačić

Izvor: Novosti