Prosečna starost pacijenata preminulih od korona virusa u Srbiji je 64,2 godine, a nijedna od 39 žrtava nije bila mlađa od 40 godina, pokazuju statistički podaci o epidemiji korona virusa u Srbiji zaključno sa petkom, 3. aprilom, do 15 sati.

Ipak, ima i preliminarnih analiza koje nagoveštavaju, uz dozu opreza, da mere Kriznog štaba imaju efekta da situacija ne bude mnogo gora.

Pođimo redom.

Na 1.476 registorvanih slučaja zaraze, sa pomenutih 39 žrtava, procenat smrtnosti je 2,64 odsto.

To je, naravno, podložno tumačenjima jer zavisi i od ukupnog broja testiranih. Mnogi stručnjaci širom sveta veruju da se s povećanjem broja testiranih, kada se "zahvata" i veći broj lakše obolelih, mortalitet smanjuje.

Od ukupnog broja preminulih tri četvrtine su muškarci - 29 pacijenata ili 74,36 odsto - a jedna četvrtina žene - 10 pacijenata ili 25,64 odsto. Prosečna starost preminulih muškaraca je 61,2 godine, naspram 72,5 godine za žene.

Konkretni podaci za 39 žrtava korona virusa u Srbiji izgledaju ovako:

- nema preminulih mlađih od 40 godina

- od 40 do 49 godina preminulo je 8 osoba, ili 20,51 odsto od ukupnog broja preminulih, svih 8 muškarci,

- od 50 do 59 godina preminule su 3 osobe, ili 7,69 odsto od ukupnog broja, dva muškarca i jedna žena,

- od 60 do 69 godina preminulo je 14 osoba, ili 35,9 odsto od ukupnog broja, 11 muškaraca i tri žene,

- od 70 do 79 godina preminulo je 7 osoba, ili 17,95 odsto od ukupnog broja, 5 muškaraca i dve žene,

- preko 80 godina preminulo je 7 osoba, ili 17,95 odsto od ukupnog broja, 3 muškaraca i 4 žene.

Prvi podaci: mere Kriznog štaba izgleda da deluju

Ima i dobrih nagoveštaja, međutim, uz dobru dozu opreza pri tumačenju podataka. Prema drugim, preliminarnim podacima, obrađenim na 756 obolelih od korona virusa, mere Kriznog štaba usmerene na zaštitu građana starijih od 65 godina izgleda da - deluju!

Prema ovim podacima koje su skupile nadležne državne institucije na 756 obolelih, procenat obolelih od korona virusa u Srbiji među starijim od 65 godina daleko je manji nego u Italiji, a osetno je manji i kad se poredi udeo populacije starije od 65 godina u ukupnoj populaciji Srbije.

To, naravno, ne znači da korona virus u Srbiji ne pogađa starije stanovništvo - videli ste podatke o mortalitetu - već laički rečeno da smo, možda, uhvatili voz za zašitu starijih i da korona virus u Srbiji ne može da "nađe" veliki broj starijih od 65 godina za koje bi se "zakačila", jer se u velikoj većini pridržavaju pravila izolacije.

Ako bi se ovaj trend nastavio i na većem broju obolelih, to bi zaista bio dobar signal.

Konkretno poređenje sa Italijom zasad izgleda ovako:

- u Srbiji stariji od 60 godina (tu spadaju SVI stariji od 60 godina) čine 27,9 odsto obolelih, u Italiji čak 57,9 odsto,

- u Srbiji stariji od 70 godina (SVI stariji od 70 godina) čine 11,3 odsto obolelih, u Italiji 39,5 odsto,

- u Srbiji stariji od 80 godina (SVI stariji od 80 godina) čine 3,1 odsto obolelih, u Italiji čak 18,8 odsto,

- u Srbiji stariji od 90 godina (tu spadaju svi stariji od 60 godina) čine 0,2 odsto obolelih, u Italiji 3,2 odsto.

Ponavljamo, pri tumačenju ovih podataka potrebna je velika doza opreza.

U Italiji je oboleo mnogo veći broj ljudi, a tada je povećan i rizik od zaraze ili od ulaska korone u staračke domove.

Tekst: M. B. S.

Izvor: Blic