Prema tekstu na Ministarstvu zdravlja Srbije, na dan 19. marta 2020. godine, kontaktom se smatra zdravstveni radnik ili druga osoba koja ispunjava jedan od sledećih uslova:

  • da je negovala pacijenta sa potvrđenom ili verovatnom infekcijom izazvanom novim korona virusom,
  • da je radila sa zdravstvenim osobljem koje je bilo inficirano novim korona virusom,
  • da je posećivala pacijente ili boravila u bliskom okruženju obolelog od infekcije izazvane novim korona virusom,
  • da je imala kontakt sa rastojanjem manjim od 1 metra u zatvorenom prostoru sa osobom koja je inficirana novim korona virusom,
  • da je putovala zajedno sa osobom inficiranom novim korona virusom u bilo kom prevoznom sredstvu,
  • da je boravila u istom domaćinstvu sa osobom inficiranom novim korona virusom u tokom perioda od 14 dana pre pojave simptoma kod inficirane osobe.

Pronalaženje kontakata je u nadležnosti graničnog sanitarnog inspektora i nadležnog epidemiologa, uz podršku aerodromskih vlasti i predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije na graničnom prelazu. Identifikacioni podaci uključuju najmanje sledeće: ime i prezime, adresa boravka/prebivališta u Republici Srbiji, broj telefona (ako je dostupan).

Identifikacioni podaci kontakata se odmah najbržim putem dostavljaju epidemiološkoj službi teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi uspostavljanja zdravstvenog nadzora u trajanju od 14 dana.

Zdravstveni nadzor nad kontaktima iz aviona:

Po uputstvima od 19. marta, ukoliko je osoba koja je identifikovana kao kontakt mogućeg slučaja prisutna na aerodromu – granični sanitarni inspektor izdaje rešenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor, kao i pisanu instrukciju o postupku nadzora sa zaokruženim brojem telefona i adresom nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje prema prijavljenom mestu boravka ili prebivalištu putnika u Republici Srbiji. Teritorijalno nadležni institut/zavod za javno zdravlje uspostavlja zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana.

Ukoliko osoba koja je identifikovana kao kontakt sumnjivog slučaja nije prisutna na aerodromu - na zahtev epidemiologa teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje, teritorijalno nadležni sanitarni inspektor izdaje rešenje osobi o stavljanju pod zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana i uručuje ga osobi lično na adresu stanovanja.

Prilikom uručenja rešenja, uručuje se i pisana instrukcija o postupku nadzora sa zaokruženim brojem telefona i adresom nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje prema prijavljenom mestu boravka ili prebivalištu putnika u Republici Srbiji.

Po novim merama proglašenim 23. marta, svi kontakti osoba kod kojih je otkriven virus COVID-19 biće testirani.