Sedimentacija eritrocita pokazuje kojom se brzinom u posebnoj staklenoj cevčici, talože crvena krvna zrnca.

Normalne vrednosti sedimentacije zavise od pola i starosti, pa je normalno da kod žena mlađih od 50 godina sedimentacija bude manja od 20 mm po satu a kod starijih od 50 godina manja od 30 mm. Kod muškaraca su normalne vrednosti manje, pa one kod starijih od 50 godina iznose manje od 20, a kod mlađih od 50 su manje od 15 mm po satu.

Vrednosti veće od normalnih nas obično uplaše, ali lekari tvrde da nema razloga za strah ukoliko sedimentacija nije povišena duže vreme i ne prate je određene tegobe. Ukoliko se povišene vrednosti beleže duže, onda se predlažu dodatna testiranja kako bi se utvrdio uzrok visoke sedimentacije.

Iza ovog povišenog parametra u najvećem broju slučajeva stoji anemija, zatim poremećaji u radu štitne žlezde, reumatološke bolesti, zapaljenske bolesti creva. Rezultat koji svakako zabrinjava i može da ukaže na teške bolesti, poput malignih, jeste kada sedimentacija prelazi 100 mm po satu. Tada se rade dodatne analize, koje se određuju prema tegobama na koje se pacijent žali.

Referentne vrednosti:

Godine    Muškarci   Žene
  20            10         15
  30            15         20
  40            20         25                                                                                                                                                                 
  50            25         30
  60            30         35
  70            35         40
  80            40         45

Izvor: DDL