Na telefonski broj 011/7777-000, mogu se javiti oni koji pomišljaju na samoubistvo ili njihova porodica, a sa njima će razgovarati psihijatri, psiholozi, socijalni radnici.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da se godišnje u Srbiji ubije oko 1.500 ljudi, ali da je mnogo veći broj onih koji pokušaju samoubistvo.

"Bili smo primorani da se odlučimo na ovakav korak. Iskustav u Evropi su pokazala da ovakav vid pomoći može da smanji broj samoubistava za 30 odsto", rekao je Lončar.

On je podsetio da u sličnim kol centrima u svetu rade volonteri, a da će u kol centru Klinike "Laza Lazarević" raditi stručni ljudi koji su prošli posebnu obuku.

"Ovo je samo početak programa. Spremni smo da ovakve centre otvorimo po celoj Srbiji", rekao je Lončar i ukazao da su ovakve teme još uvek tabu tema u Srbiji.

Do samoubistva često dovode stresne situacije u životu sa kojima pojedinac nije u stanju da se nosi, kao i mentalne bolesti i poremećaj ponašanja.

Od psihijatrijskih poremećaja sa samoubistvom su povezani: deresija, bolesti zavisnosti, šizofrenija, granični poremećaj ličnosti.

Srbija spada u zemlje sa umereno - višom stopom samoubistva u Evropi, što je pozicionira na 13. mesto.

Direktorka Klinike "Dr Laza Lazarević" Ivana Stašević Karličić kaže da je otvaranje SOS telefonske linije za prevenciju suicida polot projekat u skladu sa doktrinom Svetske zdravstvene organizacije i da takve nacionalne linije imaju ustanove koje mogu da zbrinjavaju hitna stanja u psihijatriji.

"Znamo da je jedan od najhitnijih i najdramatičnijih stanja pokušaj suicida. Imamo resurse i podršku države", kaže Stašević Karličić i dodaje da je plan da se koncept širi na internet i čet rumove.

U Svetu godišnje oko 800.000 ljudi izvrši samobistvo u to je drugi vodeći uzrok smrtnosti u populaciji stanovništva od 15 do 29 godina.

Izvor: Ministarstvo zdravlja