Homeopatski pregled predstavlja kompletnu homeopatsku proceduru koju homeopata obavlja sa pacijentom. Obuhvata: posmatranje pacijenta (posebno kada su u pitanju deca), detaljan razgovor sa pacijentom (ili roditeljima dece), po potrebi fizički pregled i uvid u medicinsku dokumentaciju pacijenta (ukoliko je poseduje).

Homeopatska anamneza ili homeopatski razgovor je izuzetno obiman i sveobuhvatan. Prvi razgovor sa pacijentom koji ima hronično oboljenje traje oko sat i po, a ponekad i duže. U početku, pacijent spontano iznosi svoje tegobe, a kasnije homeopata određenim pitanjima usmerava razgovor u cilju dobijanja potpunije slike o psihofizičkoj konstituciji pacijenta i njegovoj bolesti. Posebno je važno da se, ukoliko je moguće, ustanovi neposredan ili posredan uzrok bolesti, odnosno uzrok disbalansa kod osobe.

Pitanja koja homeopata postavlja su raznolika, ali svrsishodna. Osim pronalaženja uzroka bolesti, on pokušava da shvati na koji način se poremećaj energije ispoljava kod osobe, i kako bolest utiče na njen život. Pitanja se odnose na:

Početak bolesti: kako i kada su počele tegobe - iznanada, ili su se razvijale u dužem vremenskom periodu, danju ili noću, u kom godišnjem dobu.

Emocionalno stanje: u kakvom raspoloženju je osoba, da li se ono često menja, šta utiče na promene raspoloženja, na koji način osoba reaguje na razne situacije.

Mentalno stanje: da li oboljenje na neki način ograničava aktivnosti osobe, da li je malaksala ili, možda, nemirna i hiperaktivna, konfuzna.

Lokalizacija tegoba: koja tkiva, organ ili sistem organa su zahvaćeni.

Modaliteti: šta pogoršava tegobe, a šta poboljšava stanje (na primer, topli oblozi pogoršavaju bolove).

Opšti modaliteti: na primer, nekome može uvek da bude bolje na svežem vazduhu ili pored mora, ili ako jede slaniju hranu.

Senzacije: na primer, ako osoba ima bolove - da li su jaki, slabi, povremeni, kako ih doživljava - kao sevanje ili grčeve, ili ako ima bilo kakav drugi osećaj - stezanje u nekom delu tela, osećaj utrnulosti, hladnoće.

Opis izlučevina: znoj (prekomerno lučenje, jači miris i slično), mokraća, stolica, izlučevine iz nosa.

Apetit - želje ili odbojnost prema nekoj hrani.

Žeđ - veća, manja, za nekim posebnim pićem (na primer, limunadom).

Telesna temperatura - osećaj hladnoće ili toplote, da li je isti u celom telu ili je, na primer, glava topla, a ruke uvek hladne.

Vidljivi znaci: prebojenost delova kože, otoci, kožne promene.

Drugi znaci i simptomi: udruženi simptomi, neobični simptomi.

Ovo je samo deo pitanja iz homeopatske anamneze, koje homeopata kasnije analizira - da bi odabrao odgovarajuće homeopatsko sredstvo za pacijenta.

Dr spec. Jasmina Jović,
homeopata