Izgrađen je još osamdesetih godina i od tada nikada nije obnavljan. Rekonstrukcijom i dogradnjom keja, grad Pančevo će dodatno spustiti „život“ na reku i vratiti mu zasluženi sjaj. Grad Pančevo je počeo realizaciju još jednog kapitalnog, dugo očekivanog projekta. Rekonstrukcija i dogradnja keja na potezu od mosta na Tamišu do Brodoremonta. Biće izgrađeni novi sportsko-rekreativni tereni, moderna dečja igrališta, nove pešačko-biciklističke staze, sankaonica i skejt park, uređena gradska plaža, prostor za kućne ljubimce, pecaroše. Planirano je i proširenje amfiteatra, više sadržaja na gradskom pontonu, što će ćiniti svojevrstan teatar na Tamišu i postavljanje suvenirnice i info pulta. Naravno, biće i više zelenih površina, nova javna rasveta, nove česme, klupe i kante za selektivno odlaganje otpada, da bi grad bio što čistiji i lepši. Postavljanje rampi za osobe sa invaliditetom sadržaji na keju biće svima dostupni

“Uređenje Pančevačkog keja je jedna od najznačajnijih investicija koju grad Pančevo sprovodi. Investicija koja će obnoviti, urediti kej i unaprediti njegov sadržaj”, ističe gradska menadžerka Maja Vitman. Vodilo se računa o svim detaljima, a pošto je u pitanju veliki i studiozni projekat sprovodiće se u nekoliko faza. Prva faza sprovodiće se tokom ove i naredne godine.

U gradu ističu da se na taj način podiže i privredni i turistički potencijal. Radiće se na ambijentalnom i funkcionalnom uređenju keja. Pored već starih tradicionalnih objekata, počev od onih od značaja za našu filmsku industriju omogući će se postavljanje novih objekata koji će biti isprojektovani tako da ne utiču na smanjenje zelenih površina i konceptualnim rešenjima, sa poledom na reku, uklopiće se u postojeću ambijentalnu celinu.

Akcenat radova u prvoj fazi tokom ove i 2023 godine je na je uređenju pešačkih i biciklističkih staza na šetalištu po obodu obaloutvrde, kao i na uređenju pešačkih površina i platoa u nebranjenom donjem delu uz reku Tamiš. “Planiramo otvaranje Teatra na Tamišu, prostor za umetničke radionice na otvorenom. Definisanjem mesta za parkiranje, rešiće se dugogodišnji problem nepropisnog parkiranja time će se zaštiti zelene površine i okolne ulice. Takođe u prvoj fazi uređenja Keja biće postavljeno novo javno osvetlenje celom dužinom, savremeni mobilijar”, kaže Vitman.

Ujedno naglašava da se ove godine kreće se sa izradom tehničke dokumentacije i dobijanje neophodnih dozvola čime će se stvoriti uslov za kompletnu rekonstrukciju ulica Mučeničke i Kej Radoja Dakića kao i Trga Mučenika. Završetak ovih investicija je preduslov za dalju razradu lokacije Promenade, takođe, i starog gradskog jezgra.

Cilj ovog projekta je da Pančevo u još veoj meri izađe na reku, a Promenada pored Tamiša uskoro postane novi simbol grada, sa šetalištem dužine od 1.600m. Pančevke i Pančevci, kao i mnogobrojni turisti, moći će, pasarelom koja je planirana za poslednju fazu projekta, da pređu na drugu obalu, u Gradsku šumu i obiđu kulturno nasleđe koje se nalazi na reci. Razmatra se i izradnja projekta izradnje objekta sa osobama sa posebnim potrebama na potezu od spusta do Brodoremonta.

Grad Pančevo izgradnja Keja u Pančevu