Istraživanja su pokazala da dve trećine majki u Srbiji jednom ili više puta nedeljno ima osećaj da će pući od količine posla, stresa i obaveza koje su preuzele na sebe, dok samo pola njih u tim trenucima ima kome da se obrati za emotivnu i konkretnu podršku.

"Mama, kako si?" naziv je istraživanja o uticaju pandemije na majke koje je sproveo Centar za mame. Istraživanje je obuhvatilo poslednjih godinu dana i pokazuje da je mamama tokom korone teže da se organizuju da ispune sve svoje obaveze i da pronađu vreme za sebe.

Polovina žena ne pronalazi vreme za aktivnost u kojoj uživa što, između ostalog, dovodi do toga da se veliki broj njih oseća kao da će pući. I ostali podaci ukazuju na neke zabrinjavajućih trendove. Recimo, 72,2 odsto majki često oseća usamljeno, a kod 65,5 odsto pandemija je loše uticala na njihovo mentalno zdravlje.

Kada su u pitanju uzroci nastanka ovog problema, neki od njih leže u činjenici da su majke preuzele na sebe veći deo porodičnih obaveza oko doma i dece tokom proteklih godinu dana, te da je samo 20,9 odsto ispitanica izjavilo da je njihov partner više uključen u obaveze oko dece nego ranije, dok više od 60 odsto njih smatra da se njihova količina posla i obaveza povećala. 

Kada je reč o organizaciji života, više od pola ispitanih mama, 60,9 odsto, kaže da im je tokom pandemije komplikovanije da ispune svoje obaveze u odnosu na pre, a manje od pola njih, 47,5, uspeva da ima aktivnost u kojoj uživa sama. Od onih koje uspeju da odvoje to vreme njih 81,5 odsto smatra da to vreme nije dovoljno.

Iako su poslodavci u većini slučajeva (77%) poštovali preporuke kriznog štaba, svaka četvrta mama koja radi na radnom mestu izjavila je da se tamo ne oseća bezbedno. Kada su u pitanju mame koje rade od kuće, samo 44,4 odsto ispitanih je izjavilo da se od njih nije očekivalo da rade prekovremeno. Takođe, svakoj petoj mami su smanjena lična primanja, kao i ukupna porodična primanja za 35 odsto porodica ispitanih mama.

Nemogućnost da u toku 24 sata stignu da urade duplo više nego pre, brinu o kući i porodici i aktivno učestvuju u obrazovanju svoje dece, već je ostavilo duboke posledice na majke u Srbiji. Čak 83 odsto ispitanih mama priznalo je da redovno prebacuje sebi zbog onoga što nisu stigle da urade u toku jednog dana.

Pristup zdravstvenim uslugama tokom prethodne godine bio je značajno ograničen svima, te ne čudi podatak da više od pola mama (51,7%) nije obavilo redovan godišnji ginekološki pregled, a čak 79,5 odsto njih ni redovan sistematski pregled, iako je svaka četvrta majka primetila pogoršanje zdravlja tokom pandemije.

Izvor: Lepa&Srećna