Srpski jezik od pamtiveka odnosno od prvih pisanih spomenika neguje tradiciju davanja ličnih imenana osnovu specifične motivacije.

Lična imena nose u sebi određenu simboliku u zavisnosti od toga šta je motivacija za izbor imena.

Gotovo sva starosrpska  ženska i  muška lična imena se mogu razumeti i danas, odnosno odrediti motiv davanja imena.

Lična imena se dele na sledeće grupe:

  • narodna (neki autori ih nazivaju slovenska)
  • kalendarska, svetačka ili hrišćanska
  • bogonosna

Bog – starosrpska reč  i pojam se ne vezuju za pojavu i primanje hrišćanstva

Narodna imena u sebi nose motive starosrpskih roditelja da svoju decu obdare nekim osobinama, da im daju zaštitu. Primeri su Budimir, Dobrogost, Dragibrat, Ljubimir; Vesela, Divna, zaštitna: Grdan, Prodan, Vuk,  Stanka, Stojna

Kalendarska imena: Đorđe, Ivan, Luka, Kosta, Marija

Bogonosna: Bogoje, Bogoslav, Boško

Širenjem srpske države, trgovačkih puteva, pismenosti, polako počinju da se pojavljuju imena koja ne spadaju u navedene grupe. Javljaju se zahvaljujući prevođenju popularne literature. Primer za takvu vrstu imena je Olivera.

PROČITAJTE JOŠ: JANJA, PETRIJA ili SPOMENKA? AKO TRAŽITE IME ZA DEVOJČICU: ovo najlepša srpska starinska ženska imena

Savremena imena, istorijski datirana

U onomastičkoj literaturi se mogu pronaći podaci o nekim savremenim imenima, koji potiču iz daleke prošlosti.

Dragan – period vladavine Stefana Prvovenčanog

Zoran – period vladavine Stefana Dečanskog

Žarko – zna se godina kada je napisan dokument u kome se pominje ime Žarko, 1356

Srednjevekovne srpske vladarske porodice

Najzastupljenija imena su:

Muška: Stefan, Nikola, Đurađ

O kalendarskom ili svetiteljskom imenu Stefan kao odrednici titule, postoje posebne teorije i stavovi u onomastici što predstavlja opširnu i zasebnu temu.

Ženska: Marija, Jelema, Katarina

Foto: Wikipedia / Digitalna kopija kompletnog rukopisa Studeničkog tipika koji je sveti Sava napisao 1208. godine, po dolasku u Srbiju na molbu brata Stefana.

U dinastiji Obrenović najčešće korišćena imena  su:

Muška: Miloš, Milan, Jevrem

Ženska: Simka, Savka

Dinastija Karađorđević:

Muška: Aleksandar, Đorđe, Aleksa

Ženska: Jelena, Marija, Milica

PROČITAJTE JOŠ: NAJLEPŠA STARINSKA SRPSKA IMENA ZA DEČAKE: besmrtan, vatren i ljubljen - kako da odaberete ime za sina

Najčešća imena u XX veku

U XX veku stvaranje Jugoslavije dolazi do popularnosti velikog broja imena koja nisu ranije spadala u srpsku onomastiku. Podaci  Zavoda za informatiku i statistiku Beograda:

1900- 1909

Muška: Milan, Petar, Jovan

Ženska: Marija, Ljubica, Milica

1910-1919

Muška: Dušan, Milan, Nikola

Ženska: Marija, Milica, Ljubica

1920-1929

Muška: Milan, Dušan, Miodrag

Ženska: Radmila, Milica, Ljubica

1930-1939

Muška: Milan, Dušan, Tomislav

Ženska: Radmila, Milica, Vera

1940-1949

Muška: Slobodan, Milan, Miodrag

Ženska: Ljiljana, Mirjana, Radmila

1950-1959

Muška: Dragan, Zoran, Milan

Ženska: Ljiljana, Gordana, Mirjana

1960-1969

Muška: Zoran, Dragan, Goran

Ženska: Vesna, Snežana, Ljiljana

1970-1979

Muška: Dejan, Aleksandar, Goran

Ženska: Jelena, Dragana, Ivana

1980-1989

Muška: Marko, Miloš, Aleksandar

Ženska: Jelena, Marija, Ivana

1990-1999

Muška: Nikola, Marko, Stefan

Ženska: Jelena, Milica, Marija

Izvori:

Srpski imenoslov, Velibor Latarević, Book Marso, 2001

Milica Grković, Imena u dečanskim hrisovuljama, Filozofski  fakultet u Novom Sadu, 1983

Milica Grković, Rečnik ličnih imena kod Srba, Vuk Karadžić, 1977

Stojan Novaković, Srpski pomenici

Aleksa Ivić, Rodoslovne tablice srpskih dinastija i vlastele, Novi Sad 1928

Tekst: Dragana Amarilis, lingvistkinja 

Izvor: Amarilis online