Prosečna neto avgustovska zarada, po podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila je 49.773 dinara, ili 421 evro.

Od 18 delatnosti čije prosečne zarada obrađuje RSZ, u sedam su plate iznad republičkog proseka, dok su u 11 niže.

Gotovo dve republičke prosečne plate zarade imali su u avgustu zaposleni u finansijskim delatnosti i delatnostima osiguranja – 89.390 dinara. Zaposleni u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom u avgustu imali su prosečnu neto platu od 83.194, a oni koji rade u delatnosti inofrmisanja i komunikacija – 81.999 dinara. Zaposleni u rudarstvu u avgustu su u proseku imali neto platu od 78.392 dinara.

Više od državnog neto proseka u avgustu zarađivali su i zaposleni u državnoj upravi i obaveznom socijalnom osiguranju – 57.649, obrazovanju – 52.184 i poslovanju nekretninama – 49.913 dinara.

Neto plata u pripremanju i posluženju hrane i pića 29.697

Za razliku od njih, zaposleni u uslugama smeštaja i ishrane u avgustu su imali prosečnu netu platu od 31.719, a u ostalim uslužnim delatnostima 38.280 dinara. Te dve delatnosti su, inače, jedine u kojima je prosečna neto zarada manja od 40.000 dinara. Nešto malo iznad tog iznosa, tačnije 41.426 dinara, beleži delatnost umetnosti, zabave i rekreacije, kao i trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, gde je prosečna neto plata u avgustu bila 41.696 dinara.

Najviša avgustovska neto zarada ostvarena je u vazdušnom saobraćaju – 133.879 dinara, što je gotovo tri prosečne republičke plate. Prosečna plata zaposlenih u uslužnim delatnostima u rudarstvu u avgustu bila je 111.951 dinar, a onih koji rade u računskom programiranju i konsultantskim delatnostima 111.215. To su ujedno i tri oblasti u kojima su neto zarade u avgustu bile iznad 100.000 dinara.

Razlika između najviše i najniže plate 104.182 dinara.

PROČITAJTE JOŠ: KOLIKO MOGU DA ZARADE DOMAĆICE KOJE PRODAJU ZIMNICU: ajvar, slatko, džemovi i sokovi kao biznis

Zaposleni u finansijskim uslugama u avgustu su zarađivali 99.420 dinara, a oni u proizvodnji duvanskih proizvoda 95.526. Malo više od "duvandžija" u avgustu su zaradili zaposleni u eksploataciji sirove nafte i prirodnog gasa – 95.793 dinara. Za uposlene u naučnom istraživanju i razvoju prosečna plata u avgustu bila je 94.789 dinara.

Platu "pristojnu" za srpske prilike imali su zaposleni u proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata – oni u avgustu beleže 87.154 dinara, radnici u ekspolataciji uglja 81.882 i zaposleni u osiguranju, reosiguranju i penzijskim fondovima 86.359. Zarada zaposlenih u proizvodnji koksa i derivata nafte u avgustu bila je 78.231 dinar, u telekomunikacijama 72.992, a u reklamiranju i istraživanju tržišta 72.482.

PROČITAJTE JOŠ: IMA 104 GODINE I SVE RADI SAMA: upoznajte baku Ilonu iz Novog Sada

Za razliku od njih, zaposleni u delatnosti pripremanja i posluživanja hrane i pića u avgustu su imali neto zaradu od svega 29.697 dinara, oni koji rade u ostalim ličnim uslužnim delatnostima 30.480, preradi drveta i proizvoda od drveta 31.524, na uslugama održavanja objekata i okoline 35.690, proizvodnji odevnih predmeta 33.430, proizvodnji kože i predmeta od kože 33.430 dinara...

Tekst: Lj. Malešević

Izvor: Dnevnik