Hortenzija (Hydrangea spp.), cvetajući je grm, velikih okruglih cvetova koji doprinose raznolikosti i bogatstvu letnje bašte. Obilje vrsta različitih boja, oblika i veličina cvetova, omogućuje pojedinačni uzgoj ili u grupama, kao i u saksijama.

Boja cvetova hortenzije uslovljena je sa pH vrednošću zemljišta. Plavi cvetovi hortenzije pojavljuju se na kiselom tlu dok su beli i ružičasti cvetovi karakteristični za alkalno ili neutralno zemljište. Drugim rečima, kisela tla sa pH nižim od 5.5 obojiće cvetove u plavo dok zemljišta sa pH višim od 5.5 obojiće ružičaste, a ponekad i crvene cvetove. Neutralno tlo (pH 6-7) stvaraće kombinacije plavih i ružičastih cvetova. Na bele cvetove, pH zemljišta nema uticaja pa će beli cvetovi ostati takvi kakvi jesu, bez promena.

Odnos boje cvetova i pH zemljišta ipak je malo komplikovaniji nego što se čini. Čitavoj priči doprinosi dostupnost jona aluminijuma, kao i sposobnost pojedine cvetne vrste da ga usvoji. Uzgojem hortenzija u saksijama, promena boje dešava se brže jer ide jednostavnije prilagođavanje pH supstrata u saksiji u odnosu na pH zemljišta.

Promena boje hortenzija moguća je, ali rezultati nisu odmah vidljivi. Za postizanje željene nijanse potrebno je nekoliko meseci, čak i čitava vegetacijska sezona. Jednostavnije je promeniti plave cvetove u ružičastu nego obrnuto.

Ako se odlučite na ovakav eksperiment, preporučuje se izvoditi ga samo kod hortenzija starosti minimalno dve godine. Time im se omogućuje vreme oporavka nakon prve sadnje. Potrebno je napomenuti kako će promena reakcije tla negativno uticati na biljke koje rastu u blizini. Pre svega, testirajte pH zemljišta i posavetujte se sa stručnjakom.

Promena cvetova hortenzije u plavu boju

Nakon određivanja pH zemljišta, dodaje se aluminijum sulfat (AL2(SO4)3) u zemljište kako bi se smanjila pH. Aluminijum sulfat se prema uputstvu pomeša sa vodom i zalije u području biljke. Zatim se dodaje đubrivo sa visokim udelom kalijuma i niskim udelom fosfora, čime se održava intenzitet plave boje. Za zakišeljavanje zemljišta, može se dodati đubrivo za kulture koje zahtevaju kiselu reakciju tla (rodondendroni, aronija). Umesto đubriva, može se koristiti kafa, izmrvljene ljuske jaja, kore agruma, kao i borove iglice.

Na sledećoj strani pročitajte kako možete da promenite boju cvetova hortenzije u ružičastu!

PageBreak

Promena cvetova hortenzije u ružičastu boju

Hortenzije mogu postići ružičastu boju tek kada u zemljištu nedostaje aluminijuma. To se postiže dodavanjem dolomita. Pri dodavanju ne treba preterivati kako zemljište ne bi postalo prealkalno uz pojavu nedostatka drugih hraniva. Idealnije rešenje je sadnja hortenzija u saksiji. Supstrati najčešće ne sadrže aluminijum i neće doći do ponovne promene u plavu boju. Nakon toga dodaje se đubrivo sa visokim udelom fosfora jer se time hortenziji sprečava pristup aluminijumu.

Na tržištu su dostupna posebna đubriva za promenu boje cveta hortenzije.

Ako uspete postići promenu boje, dodavanjem veće količine aluminijuma ili dolomita neće se pojačati intenzitet boje. Ona će zavisiti najviše od vrste, ali i od vremenskih uslova tokom sezone, stresa kog biljka podnosi i promena u okolini. Biljke koje su u blizini asfalta ili betonirane staze, neće postati plave zbog kreča koji se ispire iz betona.

Tekst: Martina Režek

Izvor: Agroklub