Od 20. decembra do 13. januara naredne godine Venera će boraviti u Vodoliji. Taj će tranzit istaknuti sasvim drukčije potrebe i interese kad su u pitanju ljubav i odnosi, za razliku od prethodnog perioda dok je Venera primala značaj Jarca.

Venera u Vodoliji u ljubavi prvo traži prijateljstvo, osobu koja će joj parirati intelektualno, sa kojom će moći da razgovaraao temama koje će širiti njene intelektualne vidike, ali i osobu s kojom će se smejati, zabaviti i biti neopterećena.

Sve što je originalno i autentično privlači našu pažnju.

Ne podnosimo maske, niti pretvaranja.

Tražimo više slobode u odnosima.

Više pažnje posvećujemo prijateljima i društvenom okruženju.

Nezavisnost i nekonvencionalnost su magnetski privlačni, samo da nije uobičajeno i već viđeno.

Sa ovom Venerom učimo kako nesebično dati, ali i primiti ljubav.

Novi odnos može početi iz prijateljstva ili putem prijatelja.

Kršimo i prekoračujemo neka pravila. Isprobavamo nove obrasce ponašanja u odnosima u nadi da se time odnos može poboljšati i učvrstiti.

I tokom ovog tranzita Venere možemo doživeti i neka neobična ili neuobičajena iskustva. Prepustite se sa poverenjem.

I uživajte u slobodi voljenja.

Astrolog: Julijana Oremović