Ginekološki karcinomi čine 20,94% svih slučajeva malignih oboljenja žene. U ranim stadijumima bolesti retko izazivaju simptome, a kada se pojave prve promene, bolest je već unapredovala do invazivnog stadijuma. Zato su bol u maloj karlici, nelagadnost tokom mokrenja, neobičan vaginalni iscedak i krvarenje mimo menstrualnog ciklusa, "crvene zastave" koje ukazuju da se tumor već razvio. 

Primarijus doktor Mirko Mačkić, specijalista ginekologije sa akušerstvom, iz GAK 'Narodni front' govorio je za portal "Lepa i srećna" o simptomima ginekoloških kancera, kao i o metodama lečenja.

Koji ginekološki karcinomi su najčešći i u kom životnom dobu se javljaju?

"Tumori ginekoloških organa mogu da se jave u bilo kom životnom dobu žene. Mogu biti benigni ili maligni. Po lokalizaciji na kojoj nastaju najčešći ginekološki karcinomi su karcinom endometrijuma, grlića materice i jajnika, ređi su karcinomi stidnice - vulve i vagine. Javljaju se najčešće nakon 50. godine života, ali mogu da se dijagnostikuju i u bilo kom životnom dobu pacijentkinje."

Koji su faktori rizika za njihov nastanak?

"Faktori rizka su brojni i različiti za različite tipove karcinoma, a najčešći su nuliparitet, rana menarha, kasna menopauza, gojaznost, šećerna bolest, rani seksualni odnosi, nuliparitet, više partnera, pušenje, rasa, stres, dugoročna imuna supresija, HPV infekcija, nasledni faktor..."

Da li su žene koje nisu rađale izloženije riziku od ginekoloških kancera?

"Žene koje nisu rađale češće dobijaju karcinom endometrijuma i jajnika"

Koliko seksualna aktivnost utiče na razvoj kancera, odnosno polno prenosive bolesti?

"Rana seksualna aktivnost i češća promena partnera su faktori rizika za nastanak karcinoma grlića materice.

Simptomi nekih karcinoma ne pojavljuju se na početku oboljenja, a kada se jave već je bolest uznapredovala. Koji je savet, kako sačuvati zdravlje i na koje sitne promene reagovati?

"Prava prevencija karcinoma su redovni godišnji ginekološki pregledi, koji podrazumevaju kolposkopiju sa PAPA brisom, bimanuelni i ultrazvučni pregled"

Doktor Mačkić o simptomima ginekoloških karcinoma
Uroš Arsić / Mondo 

Poznato je da oni koji su u srećnom braku, ili partnerskom odnosu, manje obolevaju od kardiovaskularnih bolesti, da li postoji veza kod stresa i nastanka kancera?

"Stres kao faktror rizika za nastanak karcinoma se često pominje u literaturi"

Koji metode postoje za lečenja kancera? Koliko su se promenile kroz godine?

"Lečenje karcinoma je hiruško, hemio i zračna terapija, česte su kombinacije sva tri tipa lečenja radi sto efikasnijeg tretmana. Postoje protokoli za lečenje različitih tipova karcinoma, ali se i sve više insistira na individualnom pristupu svakom pacijentu.

Tokom decenija došlo je do značajnog napretka lečenja. Kao jedan od primera u prilog tome, u poslednjih par godina zahvaljujući tehnološkom razvoju, razvijena je posebna tehnika bojenja limfnih žlezda prilikom hiruškog stadiranja karcinoma, a koja omogućava precizno određivanje prisustva metastaza, smanjenje perioperativnog i postoperativnog morbiditeta pacijentkinja, kao i primenu ili ne postoperativne zračne terapije i dr.

Važno je naglasiti, da je na osnovu preporuka Evropskog udruženja ginekoloških onkologa-ESGO, a u cilju što boljeg dijagnostikovanja i lečenja pacijetkinja sa ginekološkim karcinomima preglede, dijagnostičke procedure i hiruško lečenje obavlja ginekolog-onkolog koji je usko specijalizovan za ginekološke karcinome"

Tekst: Lepa&Srećna