Potrebno je svega 10 minuta plivanja u okeanu da vam se koža prekrije bakterijama, pokazalo je preliminarno istraživanje. To ne mora biti nužno loše, ali neke od tih bakterija mogu preneti bolesti ili povećati rizik od infekcije narušavanjem delikatne mikrobiološke okoline na koži, poznate kao mikrobiom.

Naučnici Univerziteta Kalifornija Irvin otišli su na plažu i potražili dobrovoljce koji nisu išli često u vodu, koji nisu koristili zaštitu protiv sunca u tom trenutku, nisu se kupali u poslednjih 12 sati niti uzimali antibiotike u proteklih šest meseci. Pre plivanja uzeti su brisevi kože sa lista od devet pojedinaca. Nakon toga su oni ušli u vodu na deset minuta. Kad su se vratili na obalu i osušili ponovo je uzet bris. Ista procedura je primenjena šest sati i dan kasnije.

Pre plivanja mikrobiom svakog dobrovoljca se lako razlikovao, ali desetak minuta posle on se promenio i postali su sličniji jedan drugom.

- Naši podaci pokazuju po prvi put da izlaganje okeanskoj vodi može izmeniti diverzitet i sastav mikrobioma ljudske kože. Dok su oni plivali, normalne bakterije koje tu obitavaju su isprane sa kože, dok su se okeanske bakterije nataložile na njoj – izjavila je Marisa Četmen Nilsen, vođa studije.

Promene mikrobioma su bile privremene, a većina ih se povukla nakon 24 sata. Ali, bilo je i nekih zabrinjavajućih otkrića. Na svakoj osobi iz grupe detektovana je uobičajena morska bakterija Vibrio. Većina vrsta ove bakterije je bezopasna, ali neke izazivaju bolesti poput kolere ili, iako retko, mogu uzrokovati infekcije kože koje izjedaju meso, posebno kod ljudi sa oslabljenim imunim sistemom.

Naučni tim samo je detektovao prisustvo bakterije Vibrio, ali nije svojim metodom mogao da utvrdi tačnu vrstu. Ali, izgleda da ih privlači ljudska koža, jer je veća količina bakterije Vibrio pronađena na koži dobrovoljaca nego u vodi u koju su ulazili a koja je takođe testirana.

- Iako mnoge bakterije Vibrio nisu patogene, činjenica da smo ih otkrili na koži nakon plivanja pokazuje da patogene vrste mogu potencijalno opstati na koži nakon plivanja – istakla je Nilsen.

Njen tim sumnja da okeanske bakterije, generalno gledajući, mogu povećati verovatnoću od infekcije ili oboljenja, budući da toliko utiču na mikrobiom kože.

- Nedavne studije su pokazale da mikrobiom ljudske kože ima važnu ulogu u funkciji imunog sistema, lokalizovanih i sistemskih bolesti i infekcije. Zdrav mikrobiom štiti domaćina od kolonizacije i infekcije mikrobima – zaključila je Nilsen.

Stoga, kako biste bili sigurni, najbolje je tuširati se posle plivanja i pokušati sprečiti ulazak morske vode u usta.

Tekst: M.I.M.

Izvor: Blic