Postoje velike arterije koje transportuju čistu krv i hranljive materije u mozak. Najveća od njih je upravo srednja moždana arterija.

Granajući se prema unutrašnjoj karotidnoj arteriji, srednja moždana arterija obezbeđuje krv bočnim delovima temporalnog, frontalnog i parijetalnog režnja mozga. Ove oblasti mozga regulišu funkcije lica, ruku, grla i šake.

Mesto gde se ova velika arterija razdvaja od unutrašnje karotidne arterije najčešće se javlja kao mesto blokade, što može dovesti do moždanog udara.

Uzroci i faktori rizika za nastanak šloga preko srednje moždane arterije

Udar (šlog) preko srednje moždane arterije se dešava kada je sama arterija ili jedna od njenih grana blokirana i krv ne može pravilno kroz nju da protiče. Kada su ti putevi blokirani, supstance koje nas održavaju u životu - krv, hranljivi sastojci i kiseonik, ne mogu da dopru do mozga. Ako se ova blokada ne ukloni odmah, može da nastane trajna šteta.

Nastavak teksta pročitajte OVDE!