Uprkos tome što ima ljudi koji veruju da su pothranjeni ili gojazni na osnovu toga kako ima stoji odeća, da li je to istina ili ne najbolje bolje je proveriti na osnovu medicinskih skala koje dozvoljavaju i po nekoliko kilograma tolerancije u svakoj od kategorija: pothranjenost, zdrava i preterana dužina, kao i gojaznost i preterana gojaznost.

Pouzdane informacije i lako snalaženje u ovim kategorijama pružiće vam ovaj visinsko-težinski pokazatelj uhranjenosti pojedinca, baziran - između ostalog i na indeksu telesne mase (on se, podsetimo, izračunava tako što se telesna masa izražena kilogramima podeli s kvadratom visine u metrima).

Grafikon koji možete pronaći u galeriji precizno pokazuje da li je osoba pothranjena, zdrava ili gojazna. Pronađite na grafikonu svoju visinu, a potom svoju težinu i na preseku ovih polja saznajte kojoj kategoriji pripadate.

Ukolliko spadate u pothranjene osobe, to znači da vaša težina nije dovoljna u odnosu na vašu visinu da biste se smatrali osobom potpuno dobrog zdravlja. Uzroci pothranjenosti, pored nedovoljnog unosa hrane, mogu biti različiti: genetika, metabolizam ili neko oboljenje.

Ljudi čije su visina i težina usklađene smatraju se zdravim osobama, ali je važno imati uravnotežen jelovnik i praktikovati fizičke aktivnosti kako bi se takvo stanje održalo. Odraslima se preporučuje aktivnost najmanje dva i po sata nedeljno.

Ako ste, s druge strane, u kategorijama preterane težine, gojaznosti i izrazite gojaznosti, vaša težina ne odgovara vašoj visini. Ovakvo zdravstveno stanje može izazvati srčana oboljenja, šlog i dijabetes, zbog čega je neophodno da što pre preduzmete odgovarajuće mere i oslabite.

Priredila: Tamara Sorak

LepaiSrecna Uz pomoć jednostavnog grafikona, otkrijte pripadate li kategoriji pothranjenih, zdravih ili gojaznih osoba.