Sve češće možemo čuti termin seksualna inteligencija, koji podrazumeva čitanje namera i želja partnera na osnovu izgleda, gestova, glasa, mimike i mirisa, a zatim i brzo prilagođavanje.

Seksualno inteligentne osobe mogu da rasuđuju i procenjuju druge ljude i njihove potencijale i zainteresovanost, umeju dobro da saopšte svoje seksualne potrebe, razumeju očekivanja i želje partnera. 

Prof. dr Jovan Marić tvrdi da je veoma važno biti pametan i u ovoj oblasti, jer je seks ključ uspeha ili propasti jedne veze, ljubavi, braka. 

– Najvažnija je procena ponašanja partnera u direktnom kontaktu i razgovoru. To su najpouzdaniji zaključci koje možemo imati. Naime, umeće čitanja ponašanja utiče na uspešnost partnera u krevetu – dobar seks čini najmanje 20-30 odsto uspešnosti veze ili braka, a neuspeh u krevetu znači 90 odsto propasti takve zajednice – navodi dr Marić, koji ovu disproporciju objašnjava time što seksualnost kao deo partnerskih odnosa otkriva i neke druge probleme. 

Delimična istraživanja sprovedena među srpskim muškarcima pokazuju da je kod većine ispitanika znanje o seksualnosti parcijalno, iskrivljeno, opterećeno predrasudama, konzervativizmom i strahom od nenormalnosti, da su nesposobni da uoče sopstvene želje i želje partnerke. Seks je, po pravilu, nagonski uslovljen, kao isključivo lični čin ili služi kao neka vrsta servisa za partnerku radi dokazivanja seksualne moci. Slična situacija je i u drugim nacijama jer u društvima sa vladajućom muškom dominacijom seksualna inteligencija nije ni potrebna. Naime, muška i ženska uloga strogo su određene.

Tekst: Žaklina Milenković

Izvor Lepa&Srećna