Objekti ove izložbe u sebi sadrže pagansko, animističko ishodište, sveprožetost materijalnog i duhovnog sveta. Svakodnevni, upotrebni predmeti, kao i skulpturalne predstave totemskih bića, u svojoj umetničkoj naraciji nose živi duh prirodnih materijala. Koren umetničke inspiracije nalazi se u drevnom vremenu, vremenu pre pojave organizovanih svetskih religija, u vremenu jedinstva svega stvorenog.

Spoj drveta, kamena i gvožđa, uz predstave novostvorenih idola, maski, oltarskih objekata i svakodnevni upotrebni predmet – tronožac, odslikavaju mitološki narativ simbola, koji su drevni nosioci društvenog ustrojstva i arhetipske primopredaje znanja.

Pagan-Izlozba
Promo 


Materijali od kojih su napravljeni predmeti za izložbu su spašeno drvo, odbačeni metal i zakopano kamenje. Ovim radnim procesom vraća se materijal u kruženje kroz ponovnu upotrebu u umetničkom ostvarenju. Završna obrada urađena je plamenom, uljima i pčelinjim voskom.

Ručna, lična izrada, je animistički stav tvorca o oduhovljenju stvorenog.

Vuk Maksimović rođen je 1972. godine u Beogradu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za etnologiju i antropologiju. Izlagao je na više grupnih i na jednoj samostalnoj izložbi u Beogradu. Pored umetničkog rada, bavi se i antropološkim teorijama evolucije čovekove svesti.