Ukoliko u svom životu imate ženu Strelca znajte da su one pravi biser pa ih tako i tretirajte.

Ona čeka pravog!

Ovo je nekonvencionalna žena koja životu prilazi kao posebnoj svetkovini! Smatra sebe ravnom muškarcima, ali kako ispod ovog vatrenog temperamenta leži romantična duša, ceo život spremna je da čeka onoga koji će je zadiviti svojim kvalitetima.

Emotivno je uzdržana!

Obično je totalna suprotnost od svog partnera: čak i kada nema konkurenciju sa kojom bi se nadmetala, žena Strelac ima poteškoća da pokaže svoju privrženost partneru zato često bude proglašena frigidnom. O njoj se često misli da je emotivno uzdržana.

Kliknite OVDE da pročitate nastavak teksta!