1. Vaša mala galerija slika može da se nadje na jednom od slobodnih zidova dnevne sobe. Pokušajte da je formirate tako da iz mnoštva slika različitih po tematici, tehnici i načinu uramljivanja odaberete one s kojima ćete moći da postignete celinu. To nije lako postići na vertikalnoj površini, pa pokušajte da slike grupišete na podu. Poslažite ih tragajući za njihovim najboljim medjusobnim odnosom. Ideju ćete zatim lako preneti na zid.

2. Drage porodične fotografije uglavnom držite u albumima. Ali ako želite da ih gledate na zidu, pokušajte da ih grupišete tako da čine celinu. U veći ram složite slike koje će biti poredjane po vremenu, mestu, ambijentu ili generacijskom poretku. Tako neće delovati haotično i razbacano, već sa smislom i stilom.

3. Posteri su u modi i mladi ih vole. Na njima su obično omiljene ličnosti iz sveta muzike, filma, sporta, istorije, a takodje i poruke, tekstovi, i teme iz sveta mladih. Poster može biti umetnost kao svaka druga, ako je kreiran rukom nadahnutog dizajnera. Pristupačan i jeftin, često se može menjati, pa je zato potreban adekvatan način kačenja koji neće kvariti zid. Jedan od načina jesu velike zidne štipaljke, koje su jednom stranom pričvršćene za zid, dok je druga slobodna za prihvatanje postera.

4. Osvetlite sliku i naglasite njeno postojanje u sobi. Ako imate vrednu sliku, nemojte je stavljati u ugao koji nije dovoljno osvetljen, jer će i slika i soba time mnogo izgubiti. Sliku postavite na istaknuto mesto, dobro je osvetlite direktnom reflektorlampom. Istovremeno vodite računa i o dnevnom svetlu i o refleksiji, naročito ako je slika pod staklom.

5. Izbor rama za sliku utiče na utisak kojii će se stvoriti o njoj odnosno na efekat koji će ona proizvesti na gledaoca. Dobar ram treba nenametljivo da podvuče vrednost i sadržaj slike, da joj dâ dubinu i istakne njenu suštinu. Suviše tanak, jednostavan i običan ram može da „ogoli“ sliku i da umanji njenu estetsku vrednost. S druge strane, preterano debeo, težak i raskošan ram može da „proguta“ sliku i da se nametne kao dominantan. Zbog toga se preporučuje da posao poverite stručnjaku koji poznaje pravila dobrog uramljivanja.

 6. Raspored slika mora da bude u skladu sa osnovnim principima dobrog dizajna. Simetrično postavljene slike u odnosu na simetrično postavljen nameštaj, uvek će delovati uravnoteženo. Asimetrično postavljena slika mora da dobije svoju protivtežu na suprotnoj strani, u vidu lampe, dekorativnog zelenila, skulpture i sličnih detalja.

Radmila Milosavljević, dipl. ing. arh.