AFIRMACIJE LUJZE HEJ: SVAKI DAN ZA MENE JE NOVI POČETAK

Danas je novi dan. Danas je dan kao stvoren za početak novog, radosnog, ispunjenog života.

Danas je dan za oslobađanje od svih ograničenja.

Danas je dan za ovladavanje tajnama života. Možete promeniti život nabolje. Već imate sva sredstva za to. Ta sredstva su vaše misli i uverenja. Svaka pomisao i izgovorena reč su afirmacije.

Sve što kažemo sebi, svaki naš razgovor sa samim sobom predstavlja tok afirmacija.

Svakog trenutka koristite afirmacije, bez obzira na to da li ste svesni toga ili ne.

Svakom rečju i mišlju afirmišete i kreirate životna iskustva. Afirmacija otvara vrata.

Afirmacija je polazište na putu promene.

U stvari, obraćate se svom nesvesnom umu: „Ja preuzimam odgovornost. Svesna sam da mogu nešto da uradim da bih se promenila.” Svesno birajte reči koje će vam pomoći da eliminišete nešto iz svog života ili koje će vam pomoći da stvorite nešto novo u svom životu.

Danas stvaram divan novi dan

i divnu novu budućnost.

Danas je prvi dan moje budućnosti.

Bezbedna sam u ritmu i toku života koji se neprekidno menja.

Izvor: Nova svest / iz knjige Lujza Hej: Verujte životu / Harmonija knjige