Nova tetovaža - nov čovek. Sve popularnije oslikavanje kože nije samo puk izraz emocija, ono služi ljudima da se suoče s problemima. Pogledajte šta su nam o tome rekli moderni psiholozi, to jest tatu majstori, na konvenciji tetovaže.

I ove nedelje Coca-Cola je pripremila osveženje kao zvanično piće serijala.

PRATITE TALIJU NA FACEBOOKU.