Anica, Ankica - srpsko žensko ime koje označava zahvalnost i milost, piše Yumama.

Anđelija, Angelina, Anđelka - reč je obliku imena "Angela" koje potiče od grčke reči "angelos" ili "Aggelos" i označava božjeg poslanika ili anđela. na latinskom i italijanskom je deminutiv, odnosno označava malog anđela;

Bogdana, Bogdanka - poreklo imena Bogdana je vlastita imenica "Bog" i oblik glagolskog prideva trpnog glagola "dati", te je značenje imena "Bogom dana";

Vida - ženski oblik imena Vid. Nastalo od osnove "vid";

Vasilisa - potiče iz grškog Basilissa – žena ađutanta, regenta cara;

Gorica - žensko ime domaćeg porekla, a nastalo je od deminutiva reči "gora", koja označava šumu ili breg;

Danica, Danka - staroslovensko ime. Naziv za jutarnju zvezdu (Zornjača, Venera) ili naziv astralne boginje slovenskog panteona uzet je za lično ime. U prenosnom značenju - jasna, svetla, besprekorna;

Đurđija, Đurđica - ime grčkog porekla nastalo od reči "Γεωργός", što znači zemljoradnik;

Eva - ime hebrejskog porekla, nastalo od reči "Hawwa", koja znači "živo biće". To je, po Bibliji, ime prve žene koju je Bog stvorio i žene prvog čoveka Adama. Eva je stvorena od Adamovog rebra i ona je pramajka čovečanstva;

Žanka - srpsko žensko ime čije je značenje "dolazi od Boga", a nastalo je od imena Božana;

Janja - žensko ime nastalo od grčke reči "ioannikios", u značenju "nosilac svete blagodeti";

Kalina - ime domaćeg porekla. Naziv ukrasne biljke uzet je za lično ime. Od ovog imena izvedeno je ime Kalinka;

Lela - žensko ime nastalo od grčke reči "ioannikios", u značenju "nosilac svete blagodeti";

Lenka - žensko ime koje vodi poreklo od grčkog imena Helena. Potiče od reči "elene", odnosno "helene", što znai "sjajna", "blistava";

Ljubica - žensko ime nastalo u narodu, a nastalo je od glagola "ljubiti";

Malina - žensko ime nastalo u narodu, pretvaranjem naziva za biljku u lično ime. Označava slatku, lepu i simpatičnu devojku;

PROČITAJTE JOŠ: NAJLEPŠA KRATKA IMENA ZA DEVOJČICE: ovo su moderna imena koja se lako pamte, a roditelji ih obožavaju

Minica - žensko ime nastalo od imenice "jasmin";

Nikolija - nastalo prema muškom imenu "Nikola";

Petrija - izvor je reč petra, koja na grčkom i latinskom znači stena, kamen, hrid;

Ružica - izvedeno od imena Ruža. Poreklo vodi od latinskog rosa, što znači ruža;

Spomenka - ime domaćeg porekla. Nastalo iz naziva cveta spomenak. Postoji mišljenje da je osnove spomen (uspomena, sećanje, koga pominju, pamte - nezaboravan, nezaboravna);

Sunčica - izvedeno je od opšte imenice sunce - svetla, sjajna, blistava, topla, nežna.

Izvor: Yumama