Drevni narodi Egipćani, Kinezi, Jevreji poklanjali su veliku pažnju imenima. Egipćanima je ime značilo daleko više od običnog znaka raspoznavanja, Indusi su smatrali da je ime karakteristika svake individualne pojave, Kinezi su vezivali pojedinačna slova imena sa mantrama, Jevreji su u svojim kabalističkim spisima isticali da su 22 slova hebrejskog alfabetskog reda osnova svih stvari i praslike različitih stanja svesti.

Među drevnim Keltima imena je uvek birao druid (svešteno lice). Verovalo se da natus kroz ime ispoljava određene karakterne crte, kao i da donosi sreću. Svako slovo ima svoju odgovrajući boju sa odnosnim oscilacijama, pri čemu talasi imaju odnosne talasne dužine, svaka boja uslovljava odgovarajuće svojstvo čoveka, a preovladavajuća boja u imenu ukazuje na glavne osobine čoveka.

PROČITAJTE JOŠ: 20 srpskih PREZIMENA najvećih plemića: otkrijte da li vašim rodoslovom teče PLAVA KRV

Osim toga svako slovo nosi i odredjeni broj i samim tim i karakteristike istog. Prvi suglasnik u imenu kamen je temeljac naše ličnosti.

CRVENA (A, S, J) - Strast, snažna volja, energija, ljubav, impulsivnost, velika vitalnost

NARANDŽASTA (B, K, T, Š) - Konstruktivnost, radost, putenost

ŽUTA (C, L, U, Ć) - Intuicija, intelektualna snaga, spontanost, prilagodljivost

ZELENA (D, DŽ, LJ, M, Č) - Sklonost mistici, čest nedostatak volje, mirnoća

PLAVA (DJ, E, N, W) - Punoća duha, vera, nada i vernost

INDIGO (F, NJ, O, X) - Ukazivanje na integraciju

PURPURNA (G, P, Y) - Transmutacija želja i inteligencije, povremena rezigniranost

OPAL (H, Q, Z) - Razumevanje života

KARMIN (I, R, Ž) - Saosećanje

Značenje imena slovenskog porekla je veoma lako shvatiti dok je za razumevanje značenja imena stranog porekla potrebno proučiti izvorne reči od kojih je ime nastalo.

Stari Sloveni su davali deci imena po imenima biljaka, životinja ili pojava i verovali su da imena imaju magijsko značenje. Postoji veliki broj imena koja imaju isto značenje i u korenu imaju istu reč, ali su im dodati različiti nastavci.

Najbrojnija u grupi imena koja imaju znacenje "mio" - Miodrag, Milan, Milun, Milutin, Milija, Milica, Milena, Milunka, Milovan...

Imena koja imaju značenje "drag": Dragan, Dragutin, Dragiša, Dragoljub, Dragana, Dragica....

Imena koja u sebi nose "radost": Radoslav, Radovan, Rada, Radmila, Radica...
Imena značenja "stati": Stojan, Stojanka, Stana, Stanko...

Najčešće ime koje se davalo sa namerom da zaštiti nosi u sebi osnovu "vuk": Vukašin, Vukoslav, Vukadin, Vule, Vukosava, Vukica... Stari Sloveni su verovali da ovo ime ima magijsko značenje pa je najčešće davano u porodicama gde su vladale smrtne bolesti.

Strahinja je takodje ime za koje se verovalo da ima magijsko značenje koren je od reči "strah" i verovalo se da će ova reč zastrašiti bolesti i neprijatelje.
Imena koja u sebi nose "duša": Dušanka, Dušan, Dušica

Značenje pojedinih imena slovenskog porekla ipak nije lako rastumačiti zbog značajnih jezičkih promena i nestanka reči koje su se nekada koristile.Takva imena su:

Gojko od reči "goj" koja je imala znacenje "miran, spokojan"

Dejan je staro ime koje u korenu ima reč "dejati" što je značilo "raditi, činiti", ali se povezuje i sa Dionisom (grčki bog vina)

Boban od reči "bob" značenja "sitan, malen"

PageBreak

Bojan nema veze sa bojama jer reč boja je turskog porekla, a ime je postojalo mnogo pre dolaska Turaka na naše prostore i u korenu ima reč "boj, borba", a povezuje se i sa "bojati se"

Davor je ime staroslovenskog Boga Rata.

Veljko je izvedeno od reči "velik".

Branko, Branislav, Branka, Brankica su imena izvedena od reči "brani"

Značenje imena hrišćanskog porekla se ne može shvatiti bez poznavanja jezika iz koga ona potiču, a to su najčešće hebrejski i grčki, Srbi su većinu ovih imena prilagodili srpskom jeziku i veoma često od jednog ovakvog imena napravili više modifikacija dodavanjem slovenskih nastavaka.

Evo značenja nekih imena ovakvog porekla:

Atanasije - besmrtan

Aleksandar - zaštitnik ljudi, od grčkog korena "andras, ander" koji znači muževan

PROČITAJTE JOŠ: U duhu srpske tradicije i moćne simbolike: 30 imena za dečake na koja su roditelji u Srbiji zaboravili

Aleksej, Aleksa - zaštitnik ljudi

Vasilije - vladar, car

David - voljen, ljubljen

Damjan - sudija, krotitelj

Dositej - onaj koji voli boga

Eva - živa

Stela - zvezda

Teodor, Teodora - božji dar, izvedeno od grčkog "teos" - Bog

Filip - ljubitelj konja

Uroš - gospodin od madjarske reči "ur" značenja gospodin

Sava - starac, pravedan, preobražen

Simeon - onaj koji sluša

Kristina - grčko ime "ona koja nosičasni krst"

Vedran - od osnove "vedr(iti)"

Sania, Sanja - Indijsko ime koje nosi značenje "trenutak u vremenu"

Jana - poljsko "ona kojoj je Bog naklonjen"

Stefan - grčko ime od "stefanos" što znači "venac"

Miroljub - je onaj koji voli mir (ljubi mir)

Pravdoljub - koji ceni pravdu (ljubi pravdu)

Bogoljub - onaj koji ljubi boga

Gavrilo - znači "Božja snaga"

Vladimir - je složenica od "vlada u miru"

Tatjana - "ona koja uspostavlja, razgraničava, daje stvarima vrednost"

Slobodan - "koji voli slobodu"

Predrag - je superlativ od osnove drag (previše drag)

Lazar - jevrejsko "pomaze Bog, biblijsko ime"

Ilija - jevrejsko "moj Bog"

PageBreak

Violeta - od engleskog violet "ljubičica"

Igor - potiče od skandinavsko-vikinškog Ingwar, bog rata u vikinskoj mitologiji
Gordana, Gordi - potiče od "ponosna, gorda"

Jelena - vodi poreklo od grčkog imena Helena što znači sjaj, blistavost u korenu je reč "hele" sunčeva svetlost, sjaj, blistavost

Katarina - grčkog porekla i izvedeno je od grčke reči "katharon" što znači "čistoća"

Marina - latinskog porekla i vodi poreklo od reči "marina" što znači "morska"

PROČITAJTE JOŠ: Ova ruska imena obožavaju roditelji u Srbiji: 12 snažnih imena ruskog porekla za vašeg dečaka ili devojčicu

Petar, Petra - od grčke reči "petra" što znači "kamen"

Lidija - hebrejskog porekla i znači "rođena od Boga"

Marko - po Apostolu Marku čije ime vodi poreklo od imena boga rata "Marsa"

Sara - hebrejskog porekla od reči "SAYR ah" što znači "princeza"

Značenje imena Jovan, Jovana, Ivan, Ivana

Značenje ove grupe imena je izvedeno od imena Jovan koje je biblijsko ime po Svetom Jovanu. Jevrejskog je porekla od reči "jahve" što znači "milostiv"

Srđan, Sergej od imena svetitelja Srdja i Vlaha naročito poštovanih kod slovena u primorju. Njegovo značenje se povezuje sa korenom "srdit, srditi se"

Značenje imena Maja se kod nas vezuje za proleće i mesec Maj, ali ovo ime postoji u celom svetu kao ime hebrejskog porekla, a reč "maja" na hebrejskom znači gorka ili žestoka. U indijskoj mitologiji je božanstvo ženske prasnage , boginja privida i razočaranja, iluzije i varke. Po drugom etimološkom tumačenju "Ma" - TO "ya" - NE ukazuje na sve ono čega se treba kloniti.

Izvor: Spicum