S obzirom na svetsku ekonomsku krizu i sve zahtevnije izdatke za redovnu higijenu, uvećali su se i mesečni troškovi održavanja menstrualne higijene, pa je shodno tome aktivistkinja Milica Ilčić došla na ideju o pokretanju inicijative „Ženska kolica“. Reč je o kolicima sa sredstvima za menstrualnu higijenu koja bi bila besplatna za sve sugrađanke – prva su postvljena u UK Parobrod gde one mogu da se posluže dostupnim proizvodima. Mnoge žene, nažalost, ne mogu da obezbede kupovinu neophodnih proizvoda i pribegavaju korišćenju alternativnih i nebezbednih materijala, zbog čega je značaj ove akcije još veći.

"Obezbeđivanje besplatnih proizvoda za menstruaciju, svima kojima su potrebni, olakšava svakodnevni život našim sugrađankama“ istakla je Milica i dodala da "ova akcija svakako nije savršeno i trajno rešenje, ali je jedan korak više ka rešavanju problema“.

Ovakve inicijative mogu da predstave primer dobre prakse koju u budućnosti mogu podržati lokalne samouprave i privatne kompanije koje će na različitim lokacijama u svim gradovima naše zemlje postaviti ženska kolica.

Akcija Ženska kolica
Promo 

Aktivistkinja Milica Ilčić naglasila je da je ovo samo početak i izrazila nadu će se mnoge žene i devojke uključiti u akciju. Svi zainteresovani koji žele da podrže projekat "Ženska kolica" to mogu učiniti na nekoliko načina – kupovinom i donošenjem menstrualnih proizvoda u UK Parobrod, pokretanjem inicijative u kompanijama u kojima rade, podelom objava na digitalnim platformama kako bi se što više žena uključilo u ovu akciju, čiji je hešteg #ženskakolica.