Interesovanje za vaučere za odmor u Srbiji je ogromno. Deli se 200.000 vaučera od 15.000 dinara, a zainteresovani se mogu prijaviiti u svim poštama Srbije. Uslov je da se potrebna dokumentacija preda lično i to najkasnije 30 dana pre početka aranžmana. 

Jako je važno da svaki prijavljeni korisnik proveri tačnost navedenih podataka, budući da se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

Penzioneri treba da dostave na uvid dokaze o ostvarenom pravu na penziju koje izdaje banka sa teritorije Srbije, a zaposleni originalnu potvrdu o zaposlenju, kao i o ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu pre podnošenja prijave.

Studenti prilažu uz prijavu i potvrdu viokoškolske ustanove o statusu prvog drugog ili trećeg stepena za tekuću školsku godinu.

Na vaučeru se nalaze osnovni podaci o korisniku, kao i naziv ugostiteljskog objekta, u kome on može i jedino da koristi vaučer. Ono što je ključno jeste da se vaučer koristi isključivo u ugostiteljskim objektima, izvan mesta prebivališta ili mesta studiranja. Takođe, njime se mogu platiti usluge smeštaja, u šta ne spadaju i usluge hrane, pića zdravstvene i druge usluge.

Građani koji su početkom godine dobili vaučer od 5.000 dinara moći će takođe da se prijave kako bi dobili razliku od 10.000 dinara.

Pravo na vaučere za letovanje u Srbiji imaju:

 • penzioneri
 • nezaposleni
 • studenti
 • vojni i ratni invalidi
 • korisnici posebne naknade
 • osobe koji imaju pravo na negu drugog lica
 • radno angažovana lica čija primanja ne prelaze 70.000 dinara
 • ratni i vojni invalidi
 • nosioci poljoprivrednog gazdinstva  Kontakt telefoni za informacije o vaučerima su 011/2606-521 i 011/2606-576