Svi vernici imaju potrebu za molitvom, jer molitva predstavlja razgovor sa Bogom, piše Lepa & Srećna.

Molitva je suština čovekove vere u sebe i druge. Ko se moli oseća i razume tajne vere i sveta u kome živimo, dok bez molitve neme pravog spoznavanja svega što nas okružuje a najviše emocija koje osećamo prema onome što nas okružuje i ljudima sa kojima smo u svakodnevnom dodiru.  

Molitve se dele na one koje upražnjavamo u samoći i tišini i na one koje se odnose na svakodnevni život, molitve slave, molitve blagodarnosti, ozdravljenja itd. Reči molitve treba izgovarati sa verom u to da vas Bog sluša i gleda. 

Mnogim ljudima molitva donosi mir u duši, mogućnost razumevanja, pruža snagu i pomaže da prebrodimo nedaće. Možete se moliti svuda, jedino je važno to činiti radi Boga, a ne ljudi. 

Kliknite na sliku da pročitate glavne pravoslavne molitve!