Uputstvo:

  1. Izvadite indikator za ulje kružnim zahvatom. Obrišite ga čistom maramicom ili parčetom tkanine.
  2. Vratite indikator u ulje i ponovo ga izvadite držeći ga uspravno.
  3. Pogledajte oznake min i max na indikatoru: ako je ulje ispod donje granice, dodajte malu količinu (manje od litra).
  4. Mnogi indikatori imaju samo dve crte na izvesnom odstojanju: nivo ulja treba da bude između te dve crte.

Tekst: Dragana Gojković