Zimi, kada u bašti ima malo posla, pravo je vreme za orezivanje mnogih voćaka kao što su jabuke i kruške.

– Sadnice voća već od druge godine treba pravilno formirati i oblikovati orezivanjem – savetuje Slađana Milosavljević, dipl.pejzažni arhitekta. Odstranite sve izbojke koji su formirali drugi vrh i mogu da budu konkurencija glavnom izbojku.

PROČITAJTE VIŠE: Orezivanje voća: poboljšana piramidalna kruna

Proredite krošnju tako što ćete odstraniti sve grane koje su previše zbijene i rastu prema unutrašnjosti krošnje, kao i sve mladice koje rastu na gore. U kasnu zimu možete obaviti još jednu vrlo bitnu i poželjnu intervenciju u vašem voćnjaku, a to je podmlađivanje prestarelih stabala jabuka i krušaka. Ovaj postupak treba da se izvede vrlo pažljivo, a godišnje može da se odstrani najviše četvrtina krošnje. Prve godine dovoljno je odstraniti mrtve i obolele grane, kao i one koje su previše zbijene. Druge godine se uklanjaju izdanci koji rastu na gore. Dugač ki izdanci koji nose plodove samo se skraćuju. 

Osnovni princip je da se slabi, tanki izdanci mnogo, a debeli malo orežu. Jako povijene, stare grane na kojima je sazrevalo mnogo voća, odstranjuju se do mladog, horizontalnog izdanka.

Stabla trešnje i višnje bolje je orezivati odmah nakog prvog branja plodova u leto. Stabla koštunjavog voća se može različito orezivati. Jedna od varijanti je jedna duža glavna, središnja grana i 3 do 4 kraće sporedne grane. U stručnoj literaturi se ovakav oblik orezivanja naziva piramidalni. Pritom teba voditi računa da sporedne grane rastu pod pravilnim uglom (45 stepeni u odnosu na glavnu granu). Glavni izdanak treba skratiti za trećinu, da bi na njemu mogle da se formiraju nove bočne grane. I bočne grane takođe treba orezati u proporciji sa glavnom središnjom granom. Izdanke koji rastu uspravno treba kompletno da odstranite.

PROČITAJTE VIŠE:  Prolećno orezivanje – eliksir za ruže

Nasuprot široko rasprostranjenom mišljenju, vlažno vreme je za orezivanje voćaka problematičnije od jakog mraza. Prema istraživanju Zavoda za voćarstvo u Jorku, po vlažnom vremenu drveće je osetljivije na napade gljivica.

Izvor: Lisa / Moja lepa bašta