Prava lavanda, ona koja je uzgojena u našim uslovima, je višegodišnja biljka koja raste u obliku poluloptastog grma visine 40 do 60 cm i širine 80 do 120 cm. Životni vek uzgojene lavande može da bude i do 30 godina.

Za razliku od prave lavande, hibridna lavanda je zbijeniji grm visok 80 do 100 cm, širine više od 150 cm i uglavnom se uvozi. Hibridna lavanda je sterilna.

Lavanda je termofilna biljka koja za nagomilavanje eteričnog ulja zahteva visoke temperature tokom cele vegetacije.

Odgovaraju joj topli, od vetra zaklonjeni tereni. Zimi može da podnese temperature i do -20°C.

Lavanda voli mnogo sunca i svetlosti, takođe odlično podnosi sušu osim u početnoj fazi rasta.

Prava lavanda uspeva sve do nadmorske visine od 1.700 metara, širokolisna samo do 700 metara, a hibridna do 1.000 metara.

Prava lavanda nema velikih zahteva u pogledu supstrata pa uspeva i na plitkom, siromašnom tlu pa i na kršu.

Hibridna lavanda je nešto zahtevnija i najbolje prinose daje na dubokim, plodnim tlima s dobrim vodovazdušnim režimom.

Iako nema velikih potreba za hranivima, pažljivo đubrenje ima znatan uticaj na prinos cveta i udela eteričnog ulja. Voli da se prihranjuje hranivima koja imaju veći sadržaj kalijuma. Osnovna nega sastoji se u orezivanju biljaka krajem maja na visinu 8-10 cm kako bi se oblikovao gusto zbijeni grm.

U drugoj godini biljka se ponovno orezuje na visinu 15- 8 cm.

Važno je redovno prekopavati tlo oko biljke, zbog prozračnosti.