Za stazu od šljunka prvo treba da iskopate površinskih 15 cm zemlje. S obe strane postavite zaštitne ivičnjake.

Temelj od betona čini stabilnim ivičnjak, koji, na primer, može da bude od cigle ili komada granita. Zatim treba da nanesete 10 cm debeo sloj iberlaufa (šljunak i pesak) koji bi bilo najbolje da izmešate u mešalici za beton. Kamenčići oštrih ivica stabilizovaće podlogu.

Čvrstim najlonom prekrijte iberlauf (izbušite rupe po najlonu). Na kraju naspite sloj od 3-5 cm šljunka. Vodite računa o tome da staza na ivicama ima blag pad, da se voda ne bi zadržavala.

Savet: Na sloj od šljunka mogu da se postave i kamene ploče po kojima može da se hoda. Tada iskopajte sloj šljunka od 2 cm (samo na mestu gde se postavlja ploča.