U drevnoj kineskoj tehnici uređenja prostora feng šui razlikujemo pozitivan či, koji nazivamo šeng či i negativan či, koji nazivamo šar či.

Šeng či je spora energija, blaga, kao mirna reka koja teče kroz ravnicu. Nikada se ne kreće pravolinijski već lagano vijuga, težeći da ostane i da se akumulira na mestima gde je feng šui dobar, odnosno na mestima gde postoji ravnoteža jina i janga.

S druge strane, šar či je brza, negativna energija, poput divlje planinske reke, koja nosi sve pred sobom, donosi nesreću i destrukciju. 

Najčešća manifestacija šar čija jesu tajne otrovne strelice, nevidljivi mlazovi energije koji negativno utiču na prostor i sve koji se nalaze u prostoru.

Otrovne strelice nastaju svuda gde postoji duga prava linija, dovoljna da ubrza energiju i omogući njen prelazak iz sheng čija u šar či.

To su, na primer, sve vrste oštrih ivica, ivice zidova, predmeta, rubovi zgrada, vidljive grede na plafonu… Takođe, i dugački hodnici i dugačke ulice imaju isti efekat, kao i svaki oštar predmet poput noža ili igle, pa čak i iglice kaktusa. Kuće na raskrsnicama su, takođe, na udaru negativnih tajnih otrovnih strelica.

Istinitost postojanja otrovnih strelica odnosno negativne energije ne pronalazimo samo u kineskoj kulturi, već i u mnogim drugim. Nama najbliži primer su svakako Vlasi, čije vračare svoje rituale obavljaju na raskrsnicama, jer znaju da se tu presecaju mnoge energije stvarajući energetski jake otrovne strelice koje one koriste u svojoj magiji.

“Kako se boriti protiv otrovnih strelica?”, mnogi će se zapitati. Feng šui se vodi jednostavnim pravilom – predmeti koje direktno i nesmetano ne vidimo, ne mogu uticati na nas. Tako je i u ovom slučaju.

Ako naša kuća gleda na ivicu druge kuće ili zgrade, otrovnu strelicu možemo blokirati postavljanjem saksija sa cvećem na prozor ili sađenjem žive ograde i drveća. Slično možemo učiniti i ako nam dvorište gleda na dugačku ulicu.

Ako je prilaz kući dugačak, prav put, potrebno je sa svake strane zasaditi ukrasno bilje koje će navesti či da krivuda i tako izbeći otrovnu strelicu.

Slično postupamo i u slučaju prostorija čiji se ulaz nalazi na kraju dugačkog hodnika. U hodniku postavimo saksije sa cvećem oko kojeg će energija kružiti.

Kada su u pitanju vidljive grede, ako se sedi ili leži ispod njih, otrovne strelice mogu izazvati niz problema.

Ako nam je radni sto ispod grede, imaćemo osećaj konstantnog pritiska na poslu i ništa nećemo stizati na vreme, ako je kauč u dnevnoj sobi ispod grede u porodici neće biti sloge, ako nam je greda iznad kreveta nećemo imati sreće u ljubavi i zdravlje će se pogoršati…

Najbolje rešenje bi bilo postavljanje plafona kako se grede uopšte ne bi videle, ali kako to u većini slučajeva nije moguće zbog finansijskih i konstrukcijskih razloga, potrebno je na grede uspravno postaviti bambusove štapove vezane crvenom trakom kako bi se energija harmonizovala i otklonile otrovne strelice.

Isti feng šui lek primenjujemo i u slučaju plafona koji ne stoji pod pravim uglom u odnosu na zidove, jer Kinezi veruju da ti nepravilni oblici i uglovi, takođe, stvaraju loš či.

Priredio: Miloš Tomić