Treba li dete držati pod staklenim zvonom i preterano se brinuti za njegovu higijenu? Na to pitanje naučna istraživanja daju različite odgovore. Pre nekoliko meseci istraživanje holandskih naučnika pokazalo je da izloženost pojedinim alergenima u mlađoj životnoj dobi neće pružiti zaštitu od alergija i da su deca koja su u vrtiću bila češće izložena infekcijama i alergenima, isto bila podložna razvoju astme i alergije kao i ona koja su boravila kod kuće.

Američki naučnici nedavno su izjavili da čisto i sterilno okruženje u početku života kasnije može doprineti većem riziku od upalnih procesa u organizmu. U saradnji sa filipinskim naučnicima pratili su više od tri hiljade filipinske dece i mladih, od rođenja pa do 22. godine života.

Ona su odrastala u lošijim higijenskim uslovima od njihovih američkih vršnjaka, a ponekad i sa domaćim životinjama. Utvrđeno je da su mali Filipinci bili podložniji infektivnim bolestima u detinjstvu, ali su zato već kao tinejdžeri imali 80 % manji nivo C-reaktivnog proteina u krvi, odnosno indikatora upalnih procesa od dece istog uzrasta iz Amerike.