Pravilno nošenje školske torbe/ranca - preduslov za zdravu kičmu!

Školsko doba predstavlja period intenzivnog telesnog i psihičkog razvoja u kome dete može biti izloženo različitim negativnim uticajima sredine, koje treba prepoznati i na vreme otkloniti kako bi se sprečili mogući poremećaji psihofizičkog razvoja.

Jedna od stvari na koju treba obratiti pažnju je i težina školske torbe. Preteške školske torbe čest su uzrok bolova u leđima, grudima i vratu, kao i lošeg držanja koje može dovesti do različitih deformiteta kičme koji se javljaju u periodu najvećeg intenziteta rasta i razvoja kod dece.

KOJI DEFORMITETI MUČE DECU ŠKOLSKOG UZRASTA U BEOGRADU

U 2018. godini sistematskim pregledima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dece školskog uzrasta obuhvaćeno je 75,1% učenika neparnih razreda osnovnih i srednjih škola.

  • Najčešća utvrđena patološka stanja su:
  • deformiteti stopala
  • loše telesno držanje
  • deformiteti kičmenog stuba
  • i deformiteti grudnog koša.

U osnovnim i srednjim školama loše telesno držanje prisutno je kod 15,2% dece, a izraženije je kod dece u osnovnoj školi.

Od deformiteta kičmenog stuba najzastupljenije su skolioza (5,4%) i kifoza (5,3%). Skolioza je za oko 2% učestalija kod srednjoškolaca, dok je kifoza prisutna u približno istom procentu kod dece u osnovnoj i srednjoj školi.

Uočeno je da se broj dece sa kifozom i skoliozom kičmenog stuba povećava sa uzrastom deteta tako da su ovi deformiteti učestaliji u višim razredima osnovne škole.

Deformiteti stopala prisutni su kod svakog petog učenika. Problem je izraženiji kod učenika osnovnih škola, gde 22,2% dece ima deformitet stopala.

Deformitet grudnog koša imalo je 2,1% dece.

Preporuka medicinskih stručnjaka, pre svega ortopeda i fizijatara, je da težina školske torbe sa školskim priborom i pratećom opremom treba da iznosi 5-10%, do maksimalno 15% telesne težine deteta, iznad čega ona štetno deluje na koštano-mišićni sistem i njegov razvoj.

Primer preporučene težine školske torbe
Za dete normalnog razvoja i uhranjenosti (u okviru granica standarda za dati uzrast)-prikladna težina školske torbe sa priborom je do 10% telesne težine deteta, što znači da dete težine 22-25kg (prosečna težina deteta pri polasku u prvi razred osnovne škole), ne bi trebalo da nosi školsku torbu težu od 2-2,5 kg.

Osim težine školske torbe, pažnju treba posvetiti i njenom obliku i veličini. Da bi se smanjilo opterećenje i bol u leđima, vrh torbe treba da se nalazi nekoliko centimetara ispod vrha lopatica a njen donji deo nekoliko centimetara iznad struka.

Kako pravilno odabrati i nositi školsku torbu/ranac?

Torba pre svega, mora da odgovara visini deteta i ne sme prelaziti iznad detetovih ramena, kako dete ne bi palo ukoliko se nagne napred.


Naramenice moraju biti široke, adekvatno podešene i dobro postavljene kako bi se težina podjednako rasporedila na oba ramena. Nošenje torbe na samo jednom ramenu izaziva bolove u mišićima i dovodi do problema sa držanjem i položajem tela.

Dužinu naramenica prilagoditi tako da torba bude visoko na leđima i blizu kičme. Labavo postavljena torba izaziva krivljenje kičme i bol u leđima.

Torba treba da ima više pregrada, kako bi težina njenog sadržaja bila efikasnije preraspodeljena.

Deca mlađeg uzrasta bi trebalo da nose torbe sa podesivim kaiševima koji se vezuju oko grudi i struka i pravilno preraspodeljuju težinu koja se nosi duž leđa, pa samim tim smanjuju pritisak na osetljive mišiće vrata i ramena.

Školske torbe sa produženom ručkom i točkićima nisu preporučljive zbog opterećenja strane tela koja „povlači“ torbu i što izaziva bol u ramenu i krivljenje kičme u stranu. Takođe, ove torbe mogu dovesti i do povreda usled saplitanja, naročito na neravnom terenu ili stepenicama.

Preporuke roditeljima:

Deca moraju učestvovati u izboru torbe jer morate izabrati torbu koju će dete rado nositi.

Torba i pernica treba da budu od lakšeg materijala, a trebalo bi izbegavati i kupovinu svezaka tvrdog poveza koje su mnogo teže.

Pokažite deci pravilno pakovanje školske torbe - najteži deo sadržaja uvek ide bliže detetovim leđima.

Redovno kontrolišite i "pročistite" sadržaj torbe, imajući u vidu da deca neretko nose nepotrebne stvari.

Proverite da li vaša deca, naročito ona mlađeg uzrasta, spremaju školsku torbu prema rasporedu za taj dan jer se često dešava da deca nose sve knjige u školu.

Naučite decu kako da pravilno nose školsku torbu - upozorite ih da torbu ne nose na jednom ramenu!

Redovno pitajte dete da li mu nošenje školske torbe izaziva umor ili bol, trnjenje ili gubitak osećaja u rukama, bol i ukočenost u vratu, crvenilo na ramenima pa se posavetujte i sa izabranim lekarom kako bi se ustanovio razlog bolova u mišićima i zglobovima vašeg deteta.
Ukoliko vaše dete svakodnevno nosi veliki broj knjiga, posavetujte se sa učiteljem/razrednim starešinom.

Preporuke za škole:

Ukoliko je moguće, u školama, naročito onim u ruralnim krajevima, gde đaci do škole prelaze i po više kilometara, treba obezbediti prostor ili ormariće za ostavljanje bar dela knjiga i pribora.

Preporučivati sveske mekih poveza i malih formata, kad god je to moguće.

Učitelji i nastavnici bi trebalo daju jasne informacije o školskom materijalu i udžbenicima koje bi đaci trebalo da nose sledećeg dana ili časa.

Povećati upotrebu modernih tehnologija, uključujući elektronske sadržaje, ali pazeći na negativne aspekte korišćenja računara i sedentarnih aktivnosti.

Problem teških torbi treba rešavati kao deo strategije sveobuhvatnog očuvanja zdravlja aktivnom saradnjom i edukacijom roditelja, nastavnog kadra i dece.

Fizička aktivnost - neophodna za sprečavanje defomiteta kičme

Kada su u pitanju deformiteti kičmenog stuba nedostatak fizičke aktivnosti/nedovoljna fizička aktivnost jedan je od vodećih uzroka nastanka ovih poremećaja. Shodno tome, u školama bi od najranijeg uzrasta trebalo učiti decu pravilnom držanju a izuzetno je važno u nastavne programe uvrstiti više sadržaja koji promovišu, preporučuju i sprovode fizičku aktivnost kroz različite aktivnosti na otvorenom/u prirodi.

Izvor: Zdravlje