U poslednje vreme više dece ima neki govorni poremećaj. Najčešće je reč o dislaliji, nemogućnosti izgovora nekih glasova. Čest je i rotacizam, problem izgovora glasa r. Kako se dete može naučiti da govori pravilno, objasnila nam je logoped Neda Bijelić iz logopedskog centra Lopsi.

– Vreme pre polaska u školu je posebno važno, kada treba obratiti pažnju na pravilan izgovor svih glasova da dete kasnije ne bi imalo teškoća pri čitanju i pisanju – ističe naša sagovornica.

Na početku detetu treba skrenuti pažnju na zvuke iz okoline, kako se oglašavaju životinje, muzički instrumenti, vozila: petao kukuriče kukuriku, vrana grakće gra-gra, mačka prede frrr, cvrčak cvrči cvr-cvr, meda brunda brum-brum, truba trubi tru-tru, motor radi rrrrr, auto ide brrrm... Pokazivaćemo mu predmete koji u nazivu imaju r i naglašeno ga izgovarati. Možemo ispričati priču u kojoj je zastupljeno r i tražiti od deteta da pljesne rukama kad god ga čuje – kaže logoped.

PROČITAJTE JOŠ: AKO VAŠE DETE IMA KRIVE ZUBE: kada je neophodna proteza a kada ortodontski aparat

Slede vežbe kojima se detetu ispred ogledala skreće pažnja na pravilne i nepravilne pokrete i položaj vilica i jezika prilikom izgovora. 

– Stavićemo nadlanicu ispred usta da bi dete osetilo isprekidano vazdušno strujanje i zatim opipati podbradak da oseti vibracije. Sledeći korak su vežbe motorike govornih organa: plaženje jezika, dodirivanje nosa i brade vrhom jezika, pomeranje jezika iz jednog ugla usana u drugi, oblizivanje usana, prelaženje vrhom jezika preko ivice zuba, dodirivanje nepca vrhom jezika, imitiranje lizanja sladoleda, lizanje eurokrema ili meda s tacne, vibriranje usnama i vrhom jezika – kaže Neda.

Logopedi preporučuju i vežbe usmeravanja vazdušne struje pomoću ogledala, špatule, duvanje papirića, salvete, kokica, komadića stiropora, duvanje balona, duvanje kroz slamku u vodu i pravljenje mehurića, pravljenje balona od sapunice, duvanje u pištaljku, povijanja plamena sveće itd.

Potom se prelazi na vežbe izazivanja glasa r, kada dete treba da imitira naš izgovor. 

– Počinje se u kombinaciji sa glasovima t i d, jer su po mestu izgovora najbliži. Izgovaraćemo logatome trrr, tri, tre, tra, tro, tru, drrrr, dri, dre, dra, dro, dru, kr, gr, pr, br, mr, vr, fr, sr, tl, trl, trk, trč, drž, drč, trn, trž itd. Moramo paziti da su usta otvorena, a vrh jezika se podiže na nepca iza sekutića i pokušava da se „zatrese” nekoliko puta. Važno je da dete ne drži usta zatvorena i zube stisnute. Vežbajte r na početku reči (riba, ris, red, repa, reket), u sredini (more, kora, bora, žirafa, marama) i na kraju (sir, mir, vir, krompir, pastir). Vežbajte i reči sa dva r (traktor, frižider) – savetuje logoped.

Sledi primena naučenog kroz kraće rečenice, priče, pesmice, recitacije, govorne igre, brojalice, brzalice. Obično je potrebno više vremena da dete počne da upotrebljava naučeni glas u svakodnevnom govoru. Treba ga ispravljati, ali tek onda kada nauči pravilan izgovor.

Sa navršenih pet godina dete mora da pravilno izgovara glas r. Ali ne treba uvek čekati taj uzrast, ponekad dete može i ranije biti uključeno u terapiju, posebno ako izgovara distorzovano, kao „francusko r“ ili „nemačko r“. Procenu kada treba početi s terapijom daje logoped.

Kako se ispoljava rotacizam pročitajte na sledećoj strani

PageBreak

Rotacizam se ispoljava kao:

OMISIJA (glas ne postoji), dete ga izbacuje iz reči, npr. ruka-uka, krevet-kevet.

SUPSTITUCIJA (zamena određenog glasa glasom koji se već javio). Posle izbacivanja glasa r, dete počinje da ga zamenjuje prvo vokalima, a zatim i sa j, v ili l (npr. riba-jiba, krava-klava, prst-pist).  

DISTORZIJA (glas postoji, ali je oštećen), dete ga izgovara iskrivljeno. 

Tekst: Dragana Gojković

Izvor: Lepa & Srećna