Ženska mreža farmaceutske kompanije MSD je osnovana 1995. godine i danas predstavlja najveću organizovanu poslovnu grupu u okviru kompanije sa više od 9000 članova, zastupljenu u preko 57 poglavlja širom sveta.

O njenom radu i ciljevima, razgovarali smo sa Milicom Janković, iz MSD Ženske mreže Srbije, koja radi na poziciji menadžera za Balkans Communication &Hospital and Specialty Marketing.

"Osnivanje Ženske mreže je ukorenjeno na uverenju da je prihvatanje različitosti osnovni preduslov da kompanija MSD dosegne svoj pun potencijal, poštujući svoje vrednosti i standarde", kaže Milica. "Ženska mreže Srbije, kao deo poglavlja Balkana, zvanično je predstavljena organizaciji u decembru 2019. godine, i za više od dve godine, možemo da budemo ponosni na činjenicu da više od 60% našeg kolektiva čine članovi mreže."

Koji su ciljevi osnivanja ove Mreže?

"Osnovni ciljevi Ženske mreže su posvećeni obezbeđivanju okruženja u kojem će žene moći da napreduju u karijeri u neograničenom broju uloga i takođe da se stvori zajednica koja bi pomogla razvoju korporativne kulture uz poštovanje različitosti i davanju podrške jednakim mogućnostima za sve, bez obzira na pol. Imajući ovu činjenicu u vidu, članove mreže danas podjednako čine i muškarci i žene."

Na koji način mreža deluje u uslovima pandemije?

"Dolazak pandemije je bio izazovan za sve nas. Potrudili smo se da budemo iskrena podrška i oslonac jedni drugima, da razumemo izazove sa kojim se susrećemo i prihvatimo naše različitosti koje se odnose na prilagođavanje promenama i stresu. Uz organizovanje “virtuelnih kafa” i učenjem iz iskustva “jakih” žena i muškaraca različitih profesija, pokušali smo da zajedno prebrodimo nastalu situaciju.

Posebno smo ponosni na radionice na temu mentalnog zdravlja, ali i individualne sesije sa terapeutom, gde smo pružili podršku zaposlenima u želji da unapredimo psihološko stanje svakog zaposlenog posebno, ali i kolektiva kao celine. Zahvaljujući otvorenom odnosu koji negujemo sa našim članovima, dobijamo vredne komentare zahvaljujući kojima zajedno sprovodimo inicijative, a u cilju poboljšanja kako mentalnog tako i fizičkog zdravlja."

Kompanija MSD Srbija je nedavno sertifikovana kao najbolje mesto za rad - u čemu se konkretno ogleda ovo priznanje?

"Best Place To Work sertifikuje kompanije širom sveta, kao najbolja mesta za rad, na osnovu odgovora koje daju zaposleni, fokusirajući se na: zadovoljstvo zaposlenih na radnom mestu, kulturu radnog mesta ali i mogućnosti za razvoj i napredovanje zaposlenih. Naša kompanija se pridružila prestižnoj grupi kompanija koje su posvećene najvišim standardima u pogledu radnog okruženja i na to smo veoma ponosni! Zahvaljujući odgovorima koji su dali naši zaposleni, trudićemo se da se i u budućnosti još više unapređujemo."

Tekst: Promo