Na portalu e.triglav.rs moguće je osigurati stan ili kuću i to u tri klika i dva programa Standard i Premium. Osiguranje je potrebno zbog razbojništva, požara, izliva vode iz instalacija, a polisa pokriva i širok spektar ostalih rizika. Polisom ,,Moj krov” dobija se i hitna asistencija sa intervencijom koja je na raspolaganju 24 sata 7 dana u nedelji.

Osiguranici imaju na raspolaganju Korisnički kontakt centar gde se pozivom na broj 011/3305 150 dobijaju sve potrebne informacija o procesu zaključenja paketa domaćinstva „Moj krov “.

Osiguranje ,,Moj krov” u samo tri klika štiti sve ono što ste stekli, a ako postoji potreba Triglav osiguranje obezbeđuje i rezervni nameštaj i privremeni smeštaj.

Tekst: PROMO