S obzirom na to da Republika Srbija raspolaže lekovima i medicinskim sredstvima koji su potrebni za pružanje zdravstvene zaštite u redovnim okolnostima, zbog vanredne situacije neophodno je obezbediti dodatne količine određenih grupa lekova i medicinskih sredstava, za kojima su povećane potrebe stanovništva, piše na sajtu Ministarstva zdravlja.

Ministarstvo zdravlja obaveštava da se ne mogu prihvatati donacije od fizičkih lica u vidu lekova i medicinskih sredstava koje lično donose, a radi zaštite zdravlja pacijenata, jer nije poznato na koji način su lekovi nabavljani i u kojim uslovima su čuvani.

Sva pravna i fizička lica, koja žele da doniraju lekove, medicinska i druga sredstva koja su registrovana u Republici Srbiji, mogu preko proizvođača ili veleprodaja da izvrše donaciju centralnoj apoteci Kliničkog centra Srbije, koja ih dostavlja svim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srbije, na osnovu njihovih iskazanih potreba.

U slučaju donacije neregistrovanih lekova, uvoz donacije vrši se na osnovu odobrenja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, a na osnovu sledeće dokumentacije: Sertifikat Dobre proizvođačke prakse (izdat od nadležnog organa EU) i sertifikat analize proizvođača tog leka.

Uvoz neregistrovanih medicinskih sredstava vrši se na osnovu odobrenja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, a na osnovu sledeće dokumentacije: Izjava o usklađenosti, CE sertifikat i dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača.

Agencija će uvoz neregistrovanih lekova i medicinskih sredstava u cilju donacije odobravati po hitnom postupku u roku od 24 časa, prenosi MONDO. Ugovor o donaciji takođe se zaključuje sa centralnom apotekom Kliničkog centra Srbije.

Spisak najpotrebnijih lekova, medicinskih i drugih sredstava za potrebe zdravstvenih ustanova i građana:

Lekovi

probiotici (Linex, Liobif, Probiotik,...) svih proizvođača

sredstva za rehidrataciju svih proizvođača

kaptopril tbl 12,5mg, 25mg, 50mg

enalapril tbl 5mg, 10mg, 20mg

nifedipin tbl sa prod. dejstvom 20mg

furosemid tbl 40mg

ramipril tbl 1,25mg, 2,5mg, 5mg, 10mg

fosinopril tbl 10mg, 20mg

bisoprolol tbl 2,5mg, 5mg, 10mg

nebivolol tbl 5mg

hidrohlortiazid tbl 25mg

diltiazem hlorid tabl.sa modif. osl. 90mg

verapamil tbl 40mg, 80mg

glimepirid tbl 1mg, 2mg, 3mg, 4mg, 6mg

gliklazid tbl 80mg

metformin tbl 500mg, 850mg, 1000mg

acetilsalicilna kiselina tbl 100mg

nitroglicerin sublingvalna tbl 0.5mg; sprej

bromazepam tbl 1,5mg, 3mg, 6mg

diazepam tbl 2mg, 5mg, 10mg

risperidon tbl 1mg, 2mg, 3mg, 4mg

valproinska kiselina, natrijum-valproat tabl.sa prod. osl.(145mg+333mg)

fenoterol, ipratropium bromid sprej (0,05mg+0,02mg)/dozi

salbutamol sprej 0,1mg/dozi

salbutamol sirup 2mg/5ml

amoksicilin kaps 250mg, 500mg

amoksicilin sirup 250mg/5ml

cefaleksin kaps 250mg, 500mg

cefaleksin sirup 250mg/5ml

amoksicilin, klavulanska kiselina tabl (250mg+125mg), (500mg+125mg), (875mg+125mg)

amoksicilin, klavulanska kiselina sirup (125mg+31,25mg)/5ml; (250mg+62,5mg)/5ml

ampicilin kaps 500mg

ampicilin sirup 250mg/5ml

litijum-karbonat kaps 300mg

mebendazol tbl 100mg, sol

albendazol tbl 200mg

benzil-benzoat los 25%

loperamid tbl 2mg

tetanusni imunoglobulini inj.

albumini konc. 20%

benzilpenicilin inj. 1MIU, 5MIU

benzatinbenzilpenicilin inj. 1,2 MIU, 2,4 MIU

ceftriakson inj.250mg, 500mg

cefuroksim inj. 750mg, 1500mg

ciprofloksacin inj. 100mg/10ml

ciprofloksacin infuz. 100mg/50ml

ampicilin inj. 1000mg

piridoksin inj. 50mg/2ml

diazepam inj. 10mg/2ml

amjodaron inj.150mg/3ml

deksametazon inj. 4mg/ml

diklofenak inj. 75mg/3ml

propofol emulzija za inj./ inf. 10mg/ml

furosemid inj. 20mg/2ml

nadroparin kalcijum inj.; 2850i.j./0,3ml; 3800i.j./0,4ml; 5700 i.j./0,6ml; 47000 i.j./5ml

gentamicin inj.im iv inf. 20mg/2ml; 40mg/2ml; 80mg/2ml

adrenalin inj. 1mg/ml

aminofilin inj.; 250mg/10ml; 240mg/10ml

neostigmin inj. 2.5mg/ml; 0,5mg/ml

atropin inj. 1mg/ml

nitroglicerin inj.

hidrokortison inj. 100mg, 500mg

povidon jod rastvor 10%, pena 7,5%

Medicinska i druga sredstva:

Maske jednokratne, epidemiološke

Gaze sterilne (svih veličina)

Komprese sterilne (svih veličina)

Zavoji (svih veličina)

Flasteri (svih veličina)

Hanzaplasti (svih dimenzija)

Vata pamučna

Vata papirna

Asepsol konc.

Antibakterijski gelovi za suvo pranje ruku

Mediflex rukavice nesterilne (svih veličina)

Mediflex rukavice hirurške (svih veličina)

Infuzioni setovi

Špricevi sterilni (svih veličina)

Igle sterilne (svih debljina)

Igle sterilne za insuline (Novofine, BD,...)

Bebi sistemi (svih veličina)

Kanile i.v.

Aparati za merenje glukoze u krvi

Trake za merenje glukoze u krvi (Accu-chek activ, performa, Glucosure, Glucoval,...)

Lancete

Pelene za decu (svih veličina)

Pelene za odrasle (svih veličina)

Ulošci za inkontinenciju (svih veličina)

Medicinski ugalj

Digitalni toplomeri

Digitalni aparati za merenje pritiska

Medicinski šamponi za vaške

Medicinska sredstva za šugu

Etanol konc.

Hidrogen konc.

Sulfur precipitatum (za izradu Sumpornih masti u različitim konc.)

Parafinum liquidum

Vaselinum album

Cera alba

Benzil-benzoat

Oleinska kiselina

Trietanolamin

PVC boce od 1litra (trodelne)

Ako želite da donirate, dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3614-666 i 011/3616-257, kao i putem mejl adrese: lekovi@zdravlje.gov.rs

Izvor: Mondo