O, sveta mučenice Marina, ti si bila živi oganj vere u Gospoda Isusa Hrista i zbog te vere si radosno i bez straha postradala i udostojila se da dobiješ venac mučeništva od Samog Gospoda.

Tvojim svetim podvigom, ti si za sva vremena pokazala da se mogu pobediti naši najveći neprijatelji spasenja - telo i đavo. Zato ti je Gospod podario veliku blagodatnu moć da nam pomažeš u mnogim nevoljama, a posebno u borbi sa zlim demonskim silama. Zbog toga, mi svegrešni i nemoćni pristupamo ti, sveta Marina, i prosimo tvoju blagodatnu pomoć.

Pomozi nam da i mi pobedimo naše telo, koje nas na bezbroj načina vara i kome u svakom zahtevu popuštamo grešeći neprestano. Svojim molitvama Gospodu učini da ustanemo iz blata u kojem se valjamo i da se očistimo od svih telesnih nečistoća kroz duboko i iskreno pokajanje, kako bi mogli da postavimo dobar početak na putu spasenja.

GLAVNE PRAVOSLAVNE MOLITVE: najmoćnije molitve za blagostanje i mir u duši

Ali te još više molimo da nam pomogneš u ovoj teškoj i krvavoj nevidljivoj borbi, koju vodimo sa duhovima zlobe i koji su nas prevarili i uvukli u mnoge grehe, a da često toga mi nismo ni svesni. Zato svojim svetim molitvama sa Nebeskih visina odagnaj sve demone koji pletu zamke oko nas i odvode sa puta spasenja.

Oni su svojom zlobom i lukavošću u nama posejali i gordost, i sebičnost, i mržnju, i zavist, i zlobu, i vlastoljublje, i slastoljublje, i srebroljublje i sve druge strasti koje su se u nama odomaćile i postale kao neka druga naša priroda. Zato svojom ognjenom molitvom, mučenice Marina, odagnaj sve te besove koji su se ustremili na nas i pomozi da i mi ustanemo protiv njih jednim novim životom kroz CrkvuHristovu, kroz pokajanje, kroz vrlinski i neporočan život.

Pomozi da se u nama raspali neugasivi oganj ljubavi Božije, kojom si ti tako silno gorela, pa da trepetom bdimo nad svakim svojim delom i mišlju i da dušu ogradimo neprestanom molitvom i Bogomislijem. Tada će demoni bežati od nas sa strahom i neće moći mnogo da nam naškode. Neka bi tvojim svetim molitvama tako poživeli do kraja zemnog života stremeći ka Višnjem svetu.

A kada jednom sa dušama pređemo u carstvo duhova, pomozi da slobodni prođemo kraj zlih vojski satanskih i da se udostojimo da sa radošću uđemo u svetlost Carstva Nebeskog, gde sve vojske Anđela i svih Svetih među kojima i ti lučezarno svetliš, sveta Marina, neprestano slave Presvetu i Životvornu Trojicu, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Izvor: Crkva Svete Petke